Normatief Kader TC 211: ISO Standaarden Geografische Informatie en geodesie

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 Onder vind je een overzicht van ISO standaarden die binnen INSPIRE (endus in de wiki) een rol spelen. Over het algemeen kan je stellen dat het INSPIRE framework is ontwikkeld vanuit het bestaande kader van ISO standaarden. Sommige verordeningen zijn zelfs direct terug te brengen op bepaalde ISO’s (bv Implementing Rule Metadata). De reden dat er vaak toch wordt afgeweken van een bestaande standaard (of eigenlijk: dat een bestaande standaard wordt aangevuld met extra vereisten), is dat de INSPIRE wetgeving hierom vraagt.


TC 211 is de technical committee van de ISO organisatie die toezicht houdt over de standaarden van geografische informatie. TC 211 heeft ook een eigen website en factsheet met een korte uitleg en van elke GI-standaard.


ISO CODE Beschrijving
ISO 19101 Geographic Information: Reference model
ISO 19103 UML
ISO 19105 Geographic Information: Conformance and testing
ISO 19107 Geographic Information: Spatial schema
ISO 19108 Geographic Information: Temporal schema
ISO 19109 Geographic Information: Rules for Application Schema
ISO 19110 Geographic Information: Feature cataloguing methodology
ISO 19111 Geographic Information: Spatial referencing by coordinates
ISO 19111 Geographic Information: Spatial referencing by identifier
ISO 19113 Geographic Information: Quality principles
ISO 19114 Geographic Information: Quality evaluation procedures
ISO 19115 Geographic Information: Metadata
ISO 19117 Geographic Information: Portrayal
ISO 19123 Geographic Information: Coverage schema
ISO 19128 Geographic Information: Web Map Service
ISO 19131 Geographic Information: Data product specification
ISO 19136 Geographic Information: Geography Markup Language


Let op, de bovenstaande tabel is een exerpt. TC211 bestaat uit meer ISO's dan in bovenstaande tabel genoemd worden.

Op deze website zijn ook factsheets van elke ISO te downloaden, met hierin een korte beschrijving van de ISO.

Ook kan je sinds juni 2010 de UML diagrammen van elke TC211 online raadplegen.Het OGC (Open Geospatial Consortium) is een gelieerde organistatie die nauw met het ISO samenwerkt. De documenten die het OGC publiceert (bv. abstract specifications, implementation specifications, encoding standards) worden vaak onder de TC 211 geschoven. Zo komen de specificaties voor WMS, WFS WCS zoals boven te zien zijn, ook als ISO beschikbaar.