Oorspronkelijk Domain model

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


INSaandeslag 4.gif

Oorspronkelijke Domain Model

Hieronder - voor de fans - het oorspronkelijke Domain Model. Het geeft een gedetailleerder beeld van de metadata elementen en operations die de onderlingen relaties tussen de blokken vormen. De gekleurde blokken van het Domain Model corresponderen met de identiek gekleurde processtappen die in de wiki gebruikt worden. Zo wordt een link gelegd tussen delen van het domain model en de overeenkomstige stap van het INSPIRE proces.


  • De eerste proces-stap ('Wie?') is een Nederlandse aanvulling die in deze INSPIRE wiki van belang is, maar die voor het het Domain model zelf buiten de scope valt en ontbreekt.
  • Het blok 'Data' van het INSPIRE domain model (groen), rechtsonder, komt overeen met de stap Data Harmonisatie. Het datablok is onderverdeeld in een fysieke dataset, INSPIRE sub-thema's (INSPIRE naamgeving), layer en style definities. Deze laatsten geven informatie over de view service (naamgeving en portrayal), maar zitten in het data blok omdat beiden afhankelijk zijn van de ruimtelijke data en ook in de data-specificaties beschreven staan.  
  • Het blok metadata (paars, rechtsboven), komt overeen met de proces-stap Metadata. Ook is te zien dat het metadatablok uit 2 typen service metadata bestaat en 1 type metadata van datasets. Ook is te zien hoe de bindings tussen services en INSPIRE data tot stand komen.
  • Transformation en Invoke Services vallen buiten de scope van het Domain Model


Figuur 2: Processtappen in het Domain Model (doorklikken voor oorpsronkelijke grootte)

Domain processtappen.png