Difference between revisions of "Over deze wiki"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
{{TOC_aandeslagINSPIRE}}
 
{{TOC_aandeslagINSPIRE}}
 
== INSPIRE is volop in beweging ==
 
== INSPIRE is volop in beweging ==
INSPIRE is volop in beweging. Dat betekent dat nog niet alles over INSPIRE gezegd is, en ook dat er met enige regelmaat Guidelines herzien worden. De wiki is dynamisch en wordt aangepast op de nieuwe guidelines. Verwacht niet ‘alles’ over INSPIRE in deze wiki. Insteek is om de informatie te geven om data volgens de INSPIRE richtlijnen beschikbaar te kunnen stellen. Er zitten ongetwijfeld onderwerpen bij die voor de één duidelijk zijn, terwijl de ander onderwerpen in de wiki mist. Voor de meest complete bron van informatie van de richtlijn verwijzen we naar de richtlijn zelf (plus bijbehorende documentatie) en de Nederlandse profielen en standaarden. Het detail van de wiki slaat het software-niveau over. Het is geen ‘how to’ die uitlegt hoe je in specifieke software bepaalde functionaliteit oproept, of uitvoert. Er worden wel principes of 'mechanismen' aangegeven.
+
INSPIRE is volop in beweging. Dat betekent dat nog niet alles over INSPIRE gezegd is. De ''guidelines'' worden regelmatig herzien. De wiki wordt daarop aangepast. Verwacht hier niet alles over INSPIRE. De insteek is om ''die'' informatie te verstrekken die nodig is om data volgens de INSPIRE richtlijnen beschikbaar te kunnen stellen. De meest complete bron van informatie is de richtlijn zelf (inclusief bijbehorende documentatie). Daarbij horen ook de Nederlandse profielen en standaarden. Het detail van de wiki slaat het software-niveau over; het is geen ''how to'' die uitlegt hoe je in specifieke software bepaalde functionaliteit oproept, of uitvoert. Wel reikt de wiki principes of mechanismen aan.
 
== Taal en Terminologie ==
 
== Taal en Terminologie ==
Er is gekozen om de in INSPIRE gebruikte terminologie niet structureel te vertalen, omdat vooral van de technische termen niet altijd een eenduidige vertaling is. Om verwarring te voorkomen is gekozen om Engelse termen aan te houden. Juridische termen kennen een goede vertaling en worden vertaald waarna Nederlands gehanteerd wordt. Engelse en INSPIRE terminologie staan de eerste keer in itallics.  
+
INSPIRE-terminologie (Engels) wordt niet structureel vertaald naar het Nederlands. De belangrijkste reden hiervoor is dat niet van alle technische termen een eenduidige Nederlandse vertaling bestaat. Om verwarring te voorkomen hanteren we hier de Engelse termen. Engelse en INSPIRE-terminologie staan de eerste keer in ''itallics''. Veel juridische termen kennen wél een goede Nederlandse vertaling; die nemen we hier daarom over.
 
== INSPIRE-helpdesk ==
 
== INSPIRE-helpdesk ==
<span style="display: none;" id="1328536378119S">&nbsp;</span>Heeft u een vraag over INSPIRE, stuur dan een e-mail naar [mailto:inspire@geonovum.nl inspire@geonovum.nl].&nbsp; <br>Telefonisch is de helpdesk van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren te bereiken via telefoonnummer 033 - 460 41 00. Op de Geonovum website([http://www.geonovum.nl/onderwerpen/inspire onderwerp INSPIRE])&nbsp;is de informatie over het INSPIRE programmabureau te vinden. De website van Geonovum dient als eveneens&nbsp;als&nbsp;informatieplatform voor de Nederlandse geo-standaarden.
+
*<span style="display: none;" id="1328536378119S">&nbsp;</span>Heeft u een vraag over INSPIRE, stuur dan een e-mail naar [mailto:inspire@geonovum.nl inspire@geonovum.nl].&nbsp;
 +
*Telefonisch is de helpdesk van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren te bereiken via telefoonnummer 033 - 460 41 00.
 +
*Op de Geonovum-website is informatie over het [http://www.geonovum.nl/onderwerpen/inspire INSPIRE-programmabureau]&nbsp;te vinden.
 +
*Daarnaast is de website van Geonovum het&nbsp;&nbsp;informatieplatform voor de [[Nederlandse geo-standaarden]]<!-- COMMENT: link toevoegen naar standaardenpagina -->.

Revision as of 08:48, 6 September 2017


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


INSPIRE is volop in beweging

INSPIRE is volop in beweging. Dat betekent dat nog niet alles over INSPIRE gezegd is. De guidelines worden regelmatig herzien. De wiki wordt daarop aangepast. Verwacht hier niet alles over INSPIRE. De insteek is om die informatie te verstrekken die nodig is om data volgens de INSPIRE richtlijnen beschikbaar te kunnen stellen. De meest complete bron van informatie is de richtlijn zelf (inclusief bijbehorende documentatie). Daarbij horen ook de Nederlandse profielen en standaarden. Het detail van de wiki slaat het software-niveau over; het is geen how to die uitlegt hoe je in specifieke software bepaalde functionaliteit oproept, of uitvoert. Wel reikt de wiki principes of mechanismen aan.

Taal en Terminologie

INSPIRE-terminologie (Engels) wordt niet structureel vertaald naar het Nederlands. De belangrijkste reden hiervoor is dat niet van alle technische termen een eenduidige Nederlandse vertaling bestaat. Om verwarring te voorkomen hanteren we hier de Engelse termen. Engelse en INSPIRE-terminologie staan de eerste keer in itallics. Veel juridische termen kennen wél een goede Nederlandse vertaling; die nemen we hier daarom over.

INSPIRE-helpdesk

  • Heeft u een vraag over INSPIRE, stuur dan een e-mail naar inspire@geonovum.nl
  • Telefonisch is de helpdesk van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren te bereiken via telefoonnummer 033 - 460 41 00.
  • Op de Geonovum-website is informatie over het INSPIRE-programmabureau te vinden.
  • Daarnaast is de website van Geonovum het  informatieplatform voor de Nederlandse geo-standaarden.