Prioritaire datasets

From Geonovum Wiki
Revision as of 09:44, 25 April 2018 by Idevisser (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


Voor de prioritaire datasets, zijn er aanvullende vereisten voor de metadata. Voor elke Directive waar de data voor gebruikt wordt, wordt een trefwoord toegevoegd. Deze trefwoorden komen uit de bij het JRC beheerde INSPIRE registry.


De trefwoorden kunnen volgens twee scenario's worden toegevoegd;
scenario 1:
Trefwoord en thesaurus worden toegevoegd zonder URI's. Hiervoor zijn geen handmatige aanpassingen in XML nodig.
scenario 2:
Trefwoord en thesaurus worden toegevoegd met URI's. Deze manier wordt aanbevolen en sluit al aan op methodes in het NL metadata profiel versie 2.0 en de recentste INSPIRE TG metadata. Hiervoor is tijdelijk, tot overgang naar NL profiel versie 2.0 eenmalig een handmatige aanpassing in XML nodig.

De volgende acties nodig voor scenario 1:

 1. Ga naar de INSPIRE Registry (http://inspire.ec.europa.eu/registry)
 2. Ga naar de Prioritaire dataset metadata code lijst (http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset)
 3. Ga naar de betreffende prioritaire dataset
 4. Kopieer het NL label
 5. Voeg deze als trefwoord toe aan de metadata samen met de verwijzing naar de thesaurus met(titel, datum en type datum)
 6. Als de dataset voor meerdere rapportage verplichtingen wordt gebruikt, voor elke verplichting de juiste trefwoorden zoeken en toevoegen
 7. Bewaar de aanpassingen en valideer je metadata. Er is (nog) geen test op deze extra trefwoorden.


VOORBEELD scenario 1:

<!-- Trefwoord voor reporting verplichting voor INSPIRE -->
<gmd:descriptiveKeywords>
  <gmd:MD_Keywords>
    <gmd:keyword>
      <gco:CharacterString>Monitoring stations (Richtlijn Luchtkwaliteit)</gco:CharacterString>
    </gmd:keyword>
<!-- Eventueel hier een tweede trefwoord voor tweede reporting verplichting voor INSPIRE -->
    <gmd:thesaurusName>
      <gmd:CI_Citation>
        <gmd:title>
          <gco:CharacterString>INSPIRE prioritaire dataset</gco:CharacterString>
        </gmd:title>
        <gmd:date>
          <gmd:CI_Date>
            <gmd:date>
              <gco:Date>2018-04-04</gco:Date>
            </gmd:date>
            <gmd:dateType>
              <gmd:CI_DateTypeCode codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/Codelist/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="publication"/>
            </gmd:dateType>
          </gmd:CI_Date>
        </gmd:date>
      </gmd:CI_Citation>
    </gmd:thesaurusName> 
  </gmd:MD_Keywords>
</gmd:descriptiveKeywords>


De volgende acties nodig voor scenario 2:

 1. Ga naar de INSPIRE Registry (http://inspire.ec.europa.eu/registry)
 2. Ga naar de Prioritaire dataset metadata code lijst (http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset)
 3. Ga naar de betreffende prioritaire dataset
 4. Kopieer de URI en het NL label
 5. Voeg deze als trefwoord toe aan de metadata samen met de verwijzing naar de thesaurus met(titel, datum en type datum). Hiervoor kan onderstaande XML voorbeeld in de XML worden gekopieerd.
 6. Als de dataset voor meerdere rapportage verplichtingen wordt gebruikt, voor elke verplichting de juiste trefwoorden zoeken en toevoegen


VOORBEELD scenario 2:

<!-- Trefwoord voor reporting verplichting voor INSPIRE -->
<gmd:descriptiveKeywords>
  <gmd:MD_Keywords>
    <gmd:keyword>
      <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset/AirQualityMonitoringStationsData-dir-2008-50">Monitoring stations (Richtlijn Luchtkwaliteit)</gmx:Anchor>
    </gmd:keyword>
<!-- Eventueel hier een tweede trefwoord voor tweede reporting verplichting voor INSPIRE -->
    <gmd:thesaurusName>
      <gmd:CI_Citation>
        <gmd:title>
          <gmx:Anchor xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/PriorityDataset">INSPIRE prioritaire dataset</gmx:Anchor>
        </gmd:title>
        <gmd:date>
          <gmd:CI_Date>
            <gmd:date>
              <gco:Date>2018-04-04</gco:Date>
            </gmd:date>
            <gmd:dateType>
              <gmd:CI_DateTypeCode codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/Codelist/gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" codeListValue="publication"/>
            </gmd:dateType>
          </gmd:CI_Date>
        </gmd:date>
      </gmd:CI_Citation>
    </gmd:thesaurusName> 
  </gmd:MD_Keywords>
</gmd:descriptiveKeywords>


7. Neem bovenin de XML de namespace en schemalocatie van GMX op als volgt:


<gmd:MD_Metadata
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd"
  xmlns:gmx="http://www.isotc211.org/2005/gmx"
  xmlns:gts="http://www.isotc211.org/2005/gts"
  xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xsi:schemaLocation="http://www.isotc211.org/2005/gmd http://schemas.opengis.net/iso/19139/20060504/gmd/gmd.xsd
  http://www.isotc211.org/2005/gmx http://schemas.opengis.net/iso/19139/20060504/gmx/gmx.xsd">


8. Bewaar de aanpassingen en valideer je metadata. Er is (nog) geen test op deze extra trefwoorden.

9. Een xml met hierin beide scenario's uitgewerkt vindt u hier: File:Voorbeeld XML prioritaire dataset.xml.