Processtappen

From Geonovum Wiki
Revision as of 08:49, 6 September 2017 by Gtrouborst (talk | contribs) (Gtrouborst moved page INSPIRE in processtappen to Processtappen)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Het INSPIRE-implementatieproces is opgedeeld vijf stappen. Deze pagina licht deze stappen kort toe. Uitgebreidere informatie over de afzonderlijke stappen vindt u door in onderstaande balk of rechts in de inhoudsopgave op de betreffende processtap te klikken. U vindt deze navigatiebalk bovenaan elke pagina van de INSPIRE-wiki.


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


Vijf processtappen

Bij het publiceren van INSPIRE Implementing Rule (IR) en begeleidende documentatie wordt geen rekening gehouden met processtappen die een technisch data-beheerder of GIS-operator moet ondernemen om de data conform INSPIRE te ontsluiten. Deze wiki helpt deze partijen om het werkproces inzichtelijk te maken.

Dit werkproces bestaat, naast het inrichten van de organisatie uit de onderstaande vijf stappen (zie: figuur 1 ). De informatie op deze wiki volgt deze structuur. De groene pijlen tonen de opeenvolgende stappen die men moet doorlopen om aan de EU directive te voldoen.

 1. Data Harmonisatie
 2. Metadata
 3. Services
  a. Network Services
  b. Spatial Data Services
 4. Publiceren in Inspire portal
 5. Validatie


Figuur 1: INSPIRE processtappen, EU documentatie en Nederlandse standaarden en best practises 

Processtappen5.png


Documentatie

Per processtap wordt de bijbehorende documentatie weergegeven:

 • de EU Guidelines, Data Specs en andere docs (oranje) ;
 • de Nederlandse standaarden die INSPIRE ondersteunen  (blauw);
 • het onderste deel (grijs) somt de overeenkomstige testbeds en best practices op die in de toekomst bij elke processtap te vinden zijn.

Om het figuur zo overzichtelijk mogelijk te houden, is er voor gekozen om de wetteksten (IR’s - decisions en regulations) hier niet in op te nemen. 

Overzicht van documentatie: Implementing Rules, Guidelines en andere documenten vind je op de Geonovum website.