Publiceren

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


Publiceren in het INSPIRE-portaal

INSPIRE verplicht het ontsluiten van de metadata bestanden in een Discovery Service. In Nederland dient het Nationaal Georegister als de Discovery Service voor INSPIRE. Het Nationaal Georegister maakt het mogelijk deze metadata te doorzoeken. Metadata speelt een cruciale rol in het toegankelijk maken van de dataset zelf.


Het publiceren in het Nationaal Georegister is de laatste stap die een dataprovider moet doorlopen.
In de praktijk houdt dit niets anders in dan de metadata van de dataprovider aanbieden aan het NGR, waardoor ze doorzoekbaar en vindbaar (en bindbaar) wordt.


Je hebt hier als dataprovider een account voor nodig, die via het PDOK Klantcontactcenter aan te vragen is. Met het account krijg je gratis toegang tot het deel bestemd voor content-beheerders, het 'publiceer' gedeelte van de NGR portaal. Op het portaal zelf is documentatie te vinden die de dataprovider die uitleggen hoe het publiceren in zijn werk gaat:


Als men over een account beschikt kan men naar de beheeromgeving gaan door te navigeren naar inloggen (bovenaan de pagina). Vervolgens kan men naar beheer te gaan. In de beheeromgeving kan men nieuwe metadata aanmaken of metadata uploaden of harvesten. Het is ook mogelijk om bestaande metadata aan te passen of te verwijderen.

  • Online Editor

Als een organisatie nog niet beschikt over metadata kan gebruik worden gemaakt van de metadata editor, die is opgenomen in het NGR. Hiermee kan metadata volgens het Nederlands metadataprofiel op ISO 19115 versie 1.3 worden ingevuld (let wel op de INSPIRE specifieke Invulinstructies).
Het is ook mogelijk metadata voor services volgens het Nederlandse metadata profiel op ISO 19119 voor services versie 1.2 vast te leggen. (let wel op de INSPIRE specifieke Invulinstructies)

NGR2 editor2.png

  • Uploaden van een XML

Een meer geavanceerde manier om metadata op te nemen in het Nationaal Georegister is door het uploaden van een XML-bestand. Deze methode is vooral geschikt voor gebruikers die met behulp van een eigen tool metadata hebben aangemaakt en deze in XML formaat kunnen wegschrijven.

NGR2 xml upload2.png

  • Harvesting (Webdav)

Voor organisaties die weinig metadata beheren, is het implementeren en beheren van een catalogue weinig rendabel. Aangezien het plaatsen van XML files in een web accessible folder gemakkelijk is, is dit
een laagdrempelige oplossing om meer metadata documenten beschikbaar te maken voor anderen die geharvest kunnen worden. Hiervoor wordt het web DAV (Distributed Authoring and Versioning) protocol om metadata van een DAV server te harvesten gebruikt. WebDAV definieert zogenoemde collecties van files op een webserver. Deze kunnen gebruikt worden om meerdere metadata documenten tegelijk te
harvesten.

NGR2 harvesting2.png

  • Harvesting (CSW)

Als een organisatie een eigen catalogue heeft kan van deze catalogue informatie overgenomen worden
waarbij de metadata records worden gekopieerd naar het nationaal georegister. De harvest operatie van
de catalogue service is erop gericht om records in het nationaal georegister te creëren of te updaten.
Hiervoor wordt de CSW standaard gebruikt. CSW staat voor Catalogue Services for the Web en is een zoek
interface voor catalogues ontwikkeld door het Open Geospatial Consortium. NGR ondersteunt versie 2.0.2
ISO AP van deze standaard.