Quality of Services

From Geonovum Wiki
Revision as of 12:35, 4 May 2011 by Maho (talk | contribs)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 
Quality of Services, ofwel de eisen omtrent het kwaliteitsbeheer van netwerk services. Een aantal QoS criteria verschillen per service; voor het overzicht zie tabel 16. Er zijn een aantal parameters van invloed op de door INSPIRE gedefinieerde Quality of Services (QoS):


Performance
De performance van een INSPIRE conforme netwerkdienst geeft de tijd weer, die de netwerkdienst nodig heeft om aan een verzoek
(request) een antwoord (response) te geven. Een verzoek is gelijk aan een functie of operatie. Als tijd wordt de tijd gezien, die de netwerkdienst (serverside) nodig heeft om de eerste byte van het antwoord terug te geven.


Capacity
De capaciteit van een netwerkdienst geeft de omvang van het maximum aantal simultane serviceverzoeken aan, dat met prestatiewaarborg (bijv. 10 parallelle verzoeken per seconde) wordt uitgevoerd.


Beschikbaarheid
De beschikbaarheid is de kans dat de netwerkdienst beschikbaar is en op verzoeken een response geeft.
Deze eis ligt voor alle services op 99% op jaarbasis zijn; komt overeen met 3.7 dagen ‘offline’ per jaar. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen werkdagen en de volledige week. Dit is dus een hoge eis.


Betrouwbaarheid
Beschrijft de vaardigheden van de netwerkdienst om conform de afspraken (functies, eisen en tijd) de netwerkdienst te
leveren. INSPIRE heeft i.r.t. betrouwbaarheid geen specifieke eis gedefinieerd.

Criteria
Discovery
View
Download
Transformation
Performance
3 sec
5 sec
Zie a, b, c
Zie TG's
Capacity
30 / sec
20  / sec
10 / sec
10 / sec
Availability
99%
99%
99%
99%
Reliability
-
-
-
-
Security
-
-
-
-
Compliance
-
-
-
-


Let op dat de Implementing Rules van Download en Transformation Services nog in draft versie zijn.


Opmerkingen bij performance v/d View service:
Deze tijd geldt voor een 8-bits image van 470 Kb (800*600 px).
Het maximum aantal layers die per GetMap request opgehaald kan worden, is hier maximaal 1.


Opmerkingen bij performance Discovery Service:
De tijd is inclusief het versturen van errors of exceptions. Binnen de drie seconden dient er ook 1 metadata record verstuurd te worden.


Opmerkingen bij performance Download Service:
a) Get Download Service Metadata: 3 sec
b) Get Spatial Objects: 30 second voor de eerste response, daarna een ‘sustained response’ van > 0.5 MB/s
c) Describe Spatial Object Types: 10 seconds initial reponse, daarna een ‘sustained response’ van > 0.5 MB/s
d) Define Query: geen performance criteriagegeven


Opmerkingen bij Transformational Service:
a) Voor performance wordt naar de Technical Guidances verwezen. Op moment van schrijven (juni 2010) is alleen de TG van Coordinate Transformations beschikbaar (in versie 2.1).
b) Voor capacity worden verschillende criteria gegeven. In de Guidance staat 5 requests per seconde, in de Implementing Rule wordt 10 requests per seconde gegeven. IR is normatief, dus wordt het 10/s .

Andere Quality of Services criteria

Buiten bovenstaande specifieke eisen, zijn er ook andere aspecten die formeel gezien onder de Quality of Services vallen: Security en Compliance. Ze hebben een algemener toepassingsgebied en worden door INSPIRE niet specifiek gedefinieerd (zijn kwalitatief van aard). Ze zijn formeel wel van toepassing op de Network Services, maar niet op zozeer op de hardware-matige en infrastructurele aspecten zoals de criteria die boven wel gespecificeerd zijn.
Documentatie Quality of Services
Titel
versie
datum
opmerking
Regulation on INSPIRE Network Services adopted
19-10-2009

Network Services Architecture (Version 3.0)
3.0
30-09-2008

INSPIRE Netwerk en Portaal – aanbevelingen voor implentatie in NL
0.3
08-10-2009
concept
Implementing Rules en Technical Guidances van de network services

verschillende