Difference between revisions of "Recente wijzigingen specificaties"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
Line 9: Line 9:
 
Het element Conformity in de Inspire extended capabilities is gewijzigd van:  
 
Het element Conformity in de Inspire extended capabilities is gewijzigd van:  
  
&lt;inspire_common:Conformity&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:Specification&nbsp;xsi:type="inspire_common:citationInspireNSRegulation_dut"&gt;
+
&lt;inspire_common:Conformity&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:Specification&nbsp;xsi:type="inspire_common:citationInspireNSRegulation_dut"&gt; &lt;inspire_common:Title&gt;Verordening (EG) nr. 976/2009 van de Commissie van 19&nbsp;oktober 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees&nbsp;Parlement en de Raad wat betreft de netwerkdiensten&lt;/inspire_common:Title&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:DateOfPublication&gt;2009-10-19&lt;/inspire_common:DateOfPublication&gt;  
 
 
&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:Title&gt;Verordening (EG) nr. 976/2009 van de Commissie van 19&nbsp;oktober 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees&nbsp;Parlement en de Raad wat betreft de netwerkdiensten&lt;/inspire_common:Title&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:DateOfPublication&gt;2009-10-19&lt;/inspire_common:DateOfPublication&gt;  
 
  
 
&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:URI&gt;CELEX:32009R0976:NL:NOT&lt;/inspire_common:URI&gt;  
 
&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&lt;inspire_common:URI&gt;CELEX:32009R0976:NL:NOT&lt;/inspire_common:URI&gt;  

Revision as of 11:55, 29 April 2011


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 
 Deze pagina bevat een lijst van recente wijzigingen in de specificaties voor Discovery & View services:

  • 2011-04-27

Wijziging van de schema's voor Discovery & View services die gevolgen heeft voor het element <inspire_common:Conformity> in de Inspire extended capabilities:


Het element Conformity in de Inspire extended capabilities is gewijzigd van:

<inspire_common:Conformity>
    <inspire_common:Specification xsi:type="inspire_common:citationInspireNSRegulation_dut"> <inspire_common:Title>Verordening (EG) nr. 976/2009 van de Commissie van 19 oktober 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de netwerkdiensten</inspire_common:Title>
        <inspire_common:DateOfPublication>2009-10-19</inspire_common:DateOfPublication>

        <inspire_common:URI>CELEX:32009R0976:NL:NOT</inspire_common:URI>

        <inspire_common:ResourceLocator>
        <inspore_common:URL>http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0976:NL:NOT</inspire_common:URL>
        <inspire_common:MediaType>text/html</inspire_common:MediaType>
        </inspire_common:ResourceLocator>

    </inspire_common:Specification>

   <inspire_common:Degree>notEvaluated</inspire_common:Degree>
</inspire_common:Conformity>


in:

<inspire_common:Conformity>
    <inspire_common:Specification xsi:type="inspire_common:citationInspireInteroperabilityRegulation_dut">
        <inspire_common:Title>VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens</inspire_common:Title>
        <inspire_common:DateOfPublication>2010-12-08</inspire_common:DateOfPublication>
        <inspire_common:URI>OJ:L:2010:323:0011:0102:NL:PDF</inspire_common:URI>
        <inspire_common:ResourceLocator>
            <inspire_common:URL>http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:NL:PDF</inspire_common:URL>
            <inspire_common:MediaType>application/pdf</inspire_common:MediaType>
        </inspire_common:ResourceLocator>
    </inspire_common:Specification>
    <inspire_common:Degree>notEvaluated</inspire_common:Degree>
</inspire_common:Conformity>