Rights Management Layer

From Geonovum Wiki
Revision as of 14:33, 18 June 2010 by Aschijf (talk | contribs) (Created page with 'De richtlijn schrijft voor dat in principe de i.h.k.v. INSPIRE aangeboden diensten gratis moeten zijn, maar geeft ook aan dat er (publieke) instellingen zijn die – vanwege de h…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

De richtlijn schrijft voor dat in principe de i.h.k.v. INSPIRE aangeboden diensten gratis moeten zijn, maar geeft ook aan dat er (publieke) instellingen zijn die – vanwege de hoge datavolumes en update frequenties – kosten in rekening mogen brengen om de service te kunnen waarborgen. Dat houdt in dat er een mogelijkheid moet zijn om de toegang tot services en data te beperken – de RM layer.
De RM architectuur-laag wordt in Figuur 2 (INSPIRE GII architectuur) weergegeven met de term ‘toegansrechten’ en wordt tussen de service bus en de netwerk diensten gepostitioneerd. De RM layer is geintroduceerd om juridische rechten tussen INSPIRE en andere applicaties te kunnen ‘begeleiden’ en controleren en beperken. In feite houdt dit in dat er mogelijke restricties komen tussen enerzijds de dataprovider met haar data en services en anderszijds de gebruiker.

Let op:
Er is geen Implementing Rule voor deze RM-layer dienst beschikbaar en deze wordt ook niet verwacht. Algemene houding ten opzichte van RM is dat het op dit moment, juni 2010, (te) vroeg is om hier definitieve beslissingen over te maken. Er wordt in de INSPIRE documentatie verwezen naar GeoDRM (ISO 19153) als een kandidaat standaard voor de RM-layer. ISO 19153 is een working draft die naar verwachting in 2011 gepubliceerd zal worden.

INSPIRE Typen Restricties / access terms:

  • Private Access Terms: INSPIRE service is toegankelijk maar de ruimtelijke data kan niet ge-redistribueerd worden
  • Public Access Terms: idem, en de ruimtelijke data kan voor niet-commerciele doeleinden ge-redistribueerd worden
  • Commercial Access Terms: INSPIRE service is toegankelijk onder commerciele voorwaarden; eCommerce.
  • Emergency Access Terms: INSPIRE service is in noodgevallen toegankelijk; alleen het gebruik wordt gelogd