Rights Management Layer

From Geonovum Wiki
Revision as of 11:53, 30 August 2017 by RRombouts1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


De richtlijn schrijft voor dat in principe de i.h.k.v. INSPIRE aangeboden diensten gratis moeten zijn, maar geeft ook aan dat er (publieke) instellingen zijn die – vanwege de hoge datavolumes en update frequenties – kosten in rekening mogen brengen om de service te kunnen waarborgen. Dat houdt in dat er een mogelijkheid moet zijn om de toegang tot services en data te beperken – de Rights Management layer.
De RM architectuur-laag wordt in de onderstaande (bron: INSPIRE GII architectuur) weergegeven met de term ‘toegangsrechten’ en wordt tussen de service bus en de netwerk diensten gepositioneerd. De RM layer is geïntroduceerd om juridische rechten tussen INSPIRE en andere applicaties te kunnen ‘begeleiden’ en controleren en beperken. In feite houdt dit in dat er mogelijke restricties komen tussen enerzijds de dataprovider met haar data en services en anderzijds de gebruiker.

Inspire sdi.png

Let op:
Er is geen Implementing Rule voor deze RM-layer dienst beschikbaar en deze wordt ook niet verwacht. Algemene houding ten opzichte van RM is dat het op dit moment, juni 2010, (te) vroeg is om hier definitieve beslissingen over te maken. Er wordt in de INSPIRE documentatie verwezen naar GeoDRM (ISO 19153) als een kandidaat standaard voor de RM-layer. ISO 19153 is een working draft die naar verwachting in 2011 gepubliceerd zal worden.

INSPIRE Typen Restricties / access terms:

  • Private Access Terms: INSPIRE service is toegankelijk maar de ruimtelijke data kan niet ge-redistribueerd worden
  • Public Access Terms: idem, en de ruimtelijke data kan voor niet-commerciele doeleinden ge-redistribueerd worden
  • Commercial Access Terms: INSPIRE service is toegankelijk onder commerciele voorwaarden; eCommerce.
  • Emergency Access Terms: INSPIRE service is in noodgevallen toegankelijk; alleen het gebruik wordt gelogdImpementatie van RM (dataprovider)
Bij het implementeren van het Rights Management is het van belang dat er door de dataproviders rekening wordt gehouden met de Metadata. Verschillende niveaus zijn van belang:

  • Provider moet per layer van een View service het Rights Management vaststellen;
  • Metadata voor services moet altijd toegankelijk zijn; ook voor services met beperkte toegang. Op deze manier blijft de service wel vindbaar in het GeoPortaal NGR.
  • De metadata moet de toegangsbeperkingen en – in het geval van eCommerce – het honorarium bevatten.
  • De implementatie van het authenticeren varieert van (a) elke dataprovider gebruikt haar eigen mechanisme tot (b) alle INSPIRE services gebruiken hetzelfde identificatie mechanisme. In het laatste geval is er maar 1 login-credential nodig.