Difference between revisions of "Roadmap Nederland"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
Line 27: Line 27:
 
*Metadata alle datasets “''as is''”
 
*Metadata alle datasets “''as is''”
  
Als boven, maar nu voor alle voor INSPIRE relevante datasets van een dataprovider. <br>  
+
Als boven, maar nu voor ''alle ''voor INSPIRE relevante datasets van een dataprovider. <br>  
  
 
*Eén van de datasets volgens dataspecs
 
*Eén van de datasets volgens dataspecs
Line 39: Line 39:
 
*Alle data volgens specificaties
 
*Alle data volgens specificaties
  
Zoals bij stap 3, maar dan nu voor alle datasets van een provider die nodig zijn om een thema te vullen.<br>  
+
Zoals bij stap 3, maar dan nu voor ''alle ''datasets van een provider die nodig zijn om een thema te vullen.<br>  
  
 
*Metadata conform specificaties
 
*Metadata conform specificaties
  
Zoasl bij stap 2, maar dan voor de metadata van alle datasets.<br>  
+
Zoals bij stap 2, maar dan voor de metadata van ''alle ''datasets.<br>  
  
 
*Alle viewservices operationeel
 
*Alle viewservices operationeel
  
Stap 4 en 5 betreffen slechts 1 service. In de fase 8 en negen worden alle view en services volgens de INSPIRE specs operationeel gemaakt (inclusief de metadata van de services).  
+
Stap 4 en 5 betreffen slechts 1 service. In de fase 8 en negen worden ''alle ''view en services volgens de INSPIRE specs operationeel gemaakt (inclusief de metadata van de services).  
  
 
<br>  
 
<br>  

Revision as of 14:18, 18 August 2010


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Op basis van de EU INSPIRE Roadmap is er, in overleg met de Nederlandse dataproviders, een roadmap voor de 'lidstaat Nederland' opgesteld.

Deze roadmap geeft aan wanneer een dataprovider een bepaalde stap van het INSPIRE proces doorlopen moet hebben. De onderstaande stappen zijn gebaseerd op 'voldoen aan de wetgeving' en verschillen in die zin dus van de processtappen die elders in de wiki worden gegeven: de processtappen gaan uit van de technische praktijk, de Nederlandse roadmap gaat uit van de EU wetgeving.

De Roadmap Nederland beschrijft alleen de stappen voor Annex I. Voor Annex II en III zijn de bekende milestones op basis van de EU Roadmap opgenomen om een idee te geven. De Annex II en III worden later in 2010 nader gespecificeerd.


De Roadmap dient alleen ter informatie; er is op dit moment nog geen status aan verbonden.


Figuur: Roadmap Nederland

Roadmap NL3.png

Even doorklikken op het figuur levert een overzicht op oorspronkelijke grootte op.


  • Metadata een dataset “as is

Dit slaat op het op orde brengen van metadata van één dataset, zonder dat de data zelf aan de vereisten van INSPIRE hoeft te voldoen. De metadata moet dus wel voldoen aan de eisen van INSPIRE.

  • Metadata alle datasets “as is

Als boven, maar nu voor alle voor INSPIRE relevante datasets van een dataprovider.

  • Eén van de datasets volgens dataspecs

De volgende stap bestaat uit het harmoniseren van een eerste dataset, zodat deze voldoet aan de dataspecifcaties zoals INSPIRE die verlangt.

  • Eén view service en één download service operationeel

Het ‘in de lucht’ brengen van een view en download service. Wanneer er nog geen helderheid is over de specificaties van de services, d.w.z. wanneer er nog geen versie 3.0 specificaties door INSPIRE zijn vrijgegeven, dan worden de Nederlandse profielen WMS en WFS gebruikt. Op die manier wordt er namelijke al op INSPIRE voorgesorteerd. Het wordt overigens verwacht dat INSPIRE in oktober 2010 de specificaties van de services op versie 3.0 beschikbaar heeft.
Let op: onder de stap ‘service operationeel’ valt ook de metadata van de service. De INSPIRE specificaties van de metadata van services vallen onder de Metadata Regulation. De specificaties hiervan zijn al aangenomen; wanneer de service zelf in de lucht gebracht wordt, dient de metadata hiervan dus conform INSPIRE te zijn.

  • Alle data volgens specificaties

Zoals bij stap 3, maar dan nu voor alle datasets van een provider die nodig zijn om een thema te vullen.

  • Metadata conform specificaties

Zoals bij stap 2, maar dan voor de metadata van alle datasets.

  • Alle viewservices operationeel

Stap 4 en 5 betreffen slechts 1 service. In de fase 8 en negen worden alle view en services volgens de INSPIRE specs operationeel gemaakt (inclusief de metadata van de services).


De roadmap NL gaat uit van verschillende stadia: voorbereiding, pilot en uitvoer.

Dat onderscheid wordt gemaakt omdat het verstandig is om stapsgewijs te werk te gaan. Met een pilot kan ervaring opgedaan worden met specificaties en techniek die nodig is voor INSPIRE, zodat deze later voor de resternde datasets, metadata en services sneller gerealiseerd kan worden. De resultaten van de pilotfase worden dus aangevuld.