Roadmap Nederland

From Geonovum Wiki
Revision as of 11:07, 18 August 2010 by Aschijf (talk | contribs)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Op basis van de EU INSPIRE Roadmap is er in overleg met de Nederlandse dataproviders een roadmap voor de 'lidstaat Nederland' opgesteld. Hier is geen status aan verbonden en de roadmap dient alleen ter informatie.


Figuur: Roadmap Nederland

Roadmap NL2.png

Even doorklikken op het figuur leverrt een overzicht op oorspronkelijke grootte op.


Opmerkingen bij de Roadmap :

 • Legenda:
  • Rood: afgerond
  • Groen: mee bezig
 • Ad 1: met ‘Metadata as is’ wordt bedoeld:
  • Dataset zelf is as is, dus nog niet conform de data specificaties van INPSIRE.
  • De metadata van de betreffende dataset wordt echter conform INSPIRE specificaties geleverd
 • De volgorde die de roadmaps (EU en NL) hanteren wijken af van de stappen in deze wiki. De INSPIRE wiki volgt de processtappen van de dataproviders die aan de slag gaan met INSPIRE. De Roadmaps (EU en NL) volgen de wetgeving en die wijkt hier van af.