All public logs

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search

Combined display of all available logs of Geonovum Wiki. You can narrow down the view by selecting a log type, the username (case-sensitive), or the affected page (also case-sensitive).

Logs      

 

Show patrol log | Show tag log

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • 10:23, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page RO Standaarden (Author request: content was: "{{navigatie-ROST}}'''Welkom op de wiki van de RO Standaarden!'''<br> Met dit nieuwe onderdeel van de Geonovum wiki maken we u wegwijs in de standaarden voor de ruimtelijke ordening als aanvulling op het dossier RO Standa...)
 • 10:22, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Categorieën RO Standaarden (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}Op deze pagina vindt u een ovrezicht van onderwerpen (categorieën) die binnen de wiki van RO Standaarden zi...", and the only contributor was "Mvs-1977" ([[User ta...)
 • 10:21, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Category:Herzieningen (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}Begrippen waarmee het opnieuw vaststellen van bijvoorbeeld een bestemmingsplan wordt aangeduid zijn herziening, gedeeltelijke herziening of parapluplan. Ten opzichte van dat vorige plan/ of plannen i...)
 • 10:21, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Category:Archiveren (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}Op deze pagina is een overzicht gegeven van de pagina's die betrekking hebben op het archiveren van digitale ruimtelijke plannen. <br> <br> <br> Image:Werk-in-uitvoering.png <br><br>")
 • 10:21, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Template:Navigatie-ROST-kort (Author request: content was: "<div style="margin: 0px 0px 1em 1em; padding: 10px; width: 200px; text-align: left; clear: right; float: right;" class="PrettyTextB...", and the only contributor was "Mvs-1977" ([[User ta...)
 • 10:21, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Template:Navigatie-ROST (Author request: content was: "<div style="margin: 0px 0px 1em 1em; padding: 10px; width: 200px; text-align: left; clear: right; float: right;" class="PrettyTextBox"><div style="padding-left: 10px;">1.Vervaardigen  :[[1.1Overzicht instrumenten...)
 • 10:13, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Category:Wetgeving (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}Op deze pagina vindt u een overzicht van de aan de RO Standaarden gerelateerde wet- en regelgeving. <br><br>", and the only contributor was "Mvs-1977" ([[User talk:...)
 • 10:13, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Wro (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}In juli 2008 is de nieuwe '''Wet op de ruimtelijke ordening (Wro)''' in werking getreden. Onderdeel van deze wet is dat planologische visies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen...)
 • 10:13, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Category:Vervaardigen (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}Welke werkzaamheden komen om de hoek kijken bij het vervaardigen van ruimtelijke instrumenten? Op deze pagina een overzicht. <br><br>")
 • 10:13, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Category:Uitwisselen (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}Voordat een ruimtelijk plan beschikbaar gesteld wordt, wordt deze eerst uitgewisseld/ verstuurd. Dit kan zijn intern tussen verschillende afdelingen (van RO naar ICT/ GEO) of extern (van bureau naar...)
 • 10:12, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Category:Uitspraken/aanwijzingen (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}Uitspraken en aanwijzingen zijn besluiten die een relatie hebben met het bestemmingsplan. Alle zijn van invloed op de nog vast te stellen/ vastgestelde plan. Op deze pagina een overzicht van rel...)
 • 10:12, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Wabo (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is op 1 oktober 2010 in werkingen getreden. De relatie tussen de Wabo en de RO Standaarden 2012 is gelegd bij de [[4.4. Omgevingsvergunning|omgevingsv...)
 • 10:12, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Category:Standaarden (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}De RO Standaarden kennen verschillende onderdelen. Naast de RO Standaarden zijn er nog verwijzingen naar and...", and the only contributor was "Mvs-1977" ([[User ta...)
 • 10:12, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page RO Standaarden 2008 (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}Het toepassen van de RO Standaarden is wettelijk verplicht sinds juli1 januari 2010. De RO Standaarden zorgen ervoor dat ruimtelijke plannen digitaal zijn uit te wisselen. Hierdoor is minder papier n...)
 • 10:12, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page IMRO (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}IMRO staat voor het informatiemodel voor de ruimtelijke ordening en is in 2000 in een eerste versie verschenen. Sinds die datum is IMRO in verhoogde mate toegepast in de praktijk. Om een correcte dig...)
 • 10:11, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Afkortingen (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}Op deze pagina vindt u een lijst met veel gebruikte afkortingen binnen de standaarden voor ruimtelijke orden...", and the only contributor was "Mvs-1977" ([[User ta...)
 • 09:53, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Category:Ruimtelijke Instrumenten (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}Welke ruimtelijke Instrumenten moeten conform de RO Standaarden beschikbaar, vindbaar en toegankelijk gemaakt worden? Op deze pagina een overzicht van deze instrumenten. <br><br>")
 • 09:53, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page IMRO2012 (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}Het Informatie Model Ruimtelijke Ordening [http://www.geonovum.nl/wegwijzer/standaarden/informatiemodel-ruimtelijke-ordening-imro2012 (IMRO2012)] is onderdeel van de RO Standaarden 2012 en...)
 • 09:53, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Bronhouder (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}Met bronhouder wordt de gegevensleverancier van ruimtelijke plannen aangeduid. Burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten en de verantwoordelijke minister of ministers stellen de geautoriseerd...)
 • 09:52, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Category:Procesinformatie (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}In de RO Standaarden 2012 is procesiformatie een belangrgijk onderdeel bij het beschikbaar stellen van plannen, visies en besluiten. Op deze pagina een overzicht van gerelateerder pagina's. <br><br>")
 • 09:52, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Identificatienummer (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}Dit is een attribuut overgenomen uit NEN 3610. Het attribuut zorgt voor een unieke identificatie van objecten binnen de NEN 3610 geo-informatiemodellen. In de [http://wiki.geonovum.nl/index.php/STRI2...)
 • 09:52, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Awb (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}Wanneer een ruimtelijke plan de procedure doorloopt zijn er naast specikieke bepalingen voor de procedure in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ook algemeen binnende bepalingen opgenomen in de Algemen...)
 • 09:51, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Category:Planteksten (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}De planregels van het bestemmingsplan wijzigen inhoudelijk met het in gebruik nemen van RO Standaarden 2012....", and the only contributor was "Mvs-1977" ([[User ta...)
 • 09:51, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Category:Manifest (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}Iedere bronhouder in Nederland stelt een manifest beschikbaar. Het Manifest is een XML bestand dat een inhoudsopgave vormt van alle elektronisch beschikbare ruimtelijk instrumenten van de desbetreffe...)
 • 09:51, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Category:Gebiedsgerichte besluiten (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}Op deze pagina vindt u een overzicht van de gebiedsgerichte besluiten in de RO Standaarden 2012. <br> De werkwijze voor deze besluiten is toegelicht in de [http://www.geonovum.nl/wegwijzer/standaard...)
 • 09:51, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Beheersverordening (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}Een beheersverordening kan door de gemeenteraad worden vastgesteld indien op het moment van vaststelling redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zich in het gebied waarvoor de verordening geldt, ged...)
 • 09:50, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Voorbereidingsbesluit (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid. Met dit besluit wordt een voorbereidingsbescherming beoogd, waarm...)
 • 09:46, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Category:Bestemmingsplan (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}Wanneer u met een bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan, inpassingsplan of rijksbestemmingsplan aan de slag gaat zijn er enkele wijzigingen. Op deze pagina vindt u relevante verwijzigingen...)
 • 09:46, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Wijzigingsplan (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}Een wijzigingsplan wijzigt een deel van het bestemmingsplan. Dit kan alleen als in een bestemmingsplan de bevoegdheid is opgenomen om het plan te wijzigen. Het wijzigen kan alleen binnen de voorwaard...)
 • 09:46, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Uitwerkingsplan (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}In een uitwerkingsplan wordt een deel van het bestemmingsplan uitgewerkt. Dit kan alleen als in een bestemmingsplan de bevoegdheid is opgenomen om het plan uit te werken. Het uitwerken kan alleen bin...)
 • 09:46, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page SVBP (Author request: content was: "<u></u>{{navigatie-ROST-kort}}De '''Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen''' (SVBP) bevat de normen die van toepassing zijn op de vormgeving en inrichting van bestemmingsplannen, inpassingsplannen en rijksbestemmingsp...)
 • 09:45, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Rijksbestemmingplan (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}Het rijksbestemmingsplan is een ruimtelijke plan conform artikel 10.3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dit plan wordt opgesteld voor die gronden die geen deel uitmaken van een gemeente of een p...)
 • 09:45, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Overgangsrecht (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}Het overgangsrecht is een regeling in bestemmingsplannen die erin voorziet dat oude situaties, die ten tijde van een vorig bestemmingsplan al bestonden, maar die in strijd zijn met het daarop volgend...)
 • 09:45, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Inpassingsplan (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}Een inpassingsplan is een bestemmingsplan dat is opgesteld door de provincie of het Rijk. Met een inpassingsplan kan de provincie belangrijke projecten uitvoeren op het gebied van ruimtelijke ordenin...)
 • 09:45, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Bestemmingen (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}Ten opzichte van de SVBP2008 is de norm voor het hanteren van de naam van de bestemming eenduidiger opgezet....", and the only contributor was "Mvs-1977" ([[User ta...)
 • 09:44, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Category:Beschikbaar stellen (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}} Welke ruimtelijke instrumenten moeten op welke wijze voor een iede worden beschikbaar gesteld/ En welke onderdelen (planbestanden) moeten dan worden beschikbaar gesteld. Op deze pagina een overzicht...)
 • 09:44, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page XML (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}Extensible Markup Language (XML) is een standaard van het World Wide Web Consortium voor de syntaxis van formele opmaaktalen waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte t...)
 • 09:44, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page STRI2012 (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is vastgelegd dat planologische visies, plannen, besluiten, verordeningen, algemene maatregelen van best...)
 • 09:43, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Planstatus (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}Er zijn verschillende planstatussen aan een plan, visie en besluit toe te kennen. Op deze pagina een overzicht van de verschillende planstatussen. <br> *Concept:dit is een informele status. Deze...)
 • 09:43, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page GML (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}GML wordt door de IMRO gebruikt om de ruimtelijke plannen in uit te wisselen. Geography Markup Language (GML), ook bekend als ISO 19136, is een door het OGC opgestelde XML structuur voor de...)
 • 09:43, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Geleideformulier (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}Het geleideformulier is een samenvatting van wat er in het GML-bestand aan algemene informatie staat, zoals: naam van het plan, bronbeheer, datum van publicatie. Plus een lijst van alle onderdelen di...)
 • 09:43, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Category:Nieuw in 2012 (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}Op deze pagina kunt u navigeren naar de onderwerpen die nieuw zijn in de RO Standaarden 2010, ten opzichte van de RO Standaarden 2008. De pagina met links is (nog) niet uitputtend. <br> <br>")
 • 09:43, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page RO Standaarden 2012 (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}} In de periode 1 oktober 2012 tot 1 juli 2013 mocht u de nieuwe RO Standaarden 2012 al toepassen. Bronhouders kiezen in deze periode welke RO Standaarden toe te passen bij het in procedure brengen o...)
 • 09:39, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Regeling standaarden ruimtelijke ordening (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}De RO Standaarden 2008 en de RO Standaarden zijn vastgelegd in de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012. Daarnaast is in de regeling een overgangstermijn opgenomen van 1 oktober 2012 tot 1 j...)
 • 09:39, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page PRABPK (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}Conform Wro en Bro wordt een bestemmingsplan met de daarbij behorende toelichting in digitale geautoriseerde bronbestanden vastgelegd en in die vorm vastgesteld. Daarnaast kent de Wro...)
 • 09:38, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page NEN 2580 (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}NEN 2580 geeft termen, definities en bepalingsmethoden voor de oppervlakten van terreinen met een bouwbestemming en voor de vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen daarvan. In paragraaf...)
 • 09:38, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page IMROPT2012 (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}De norm voor objectgerichte planteksten in de ruimtelijke ordening is Informatiemodel Ruimtelijke Ordening P...", and the only contributor was "Mvs-1977" ([[User ta...)
 • 09:38, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Dossierstatus (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}Bij ruimtelijke instrumenten worden statussen toegekend en vinden overgangen plaats. In de basis kan er een onderscheid worden gemaakt tussen besluiten waartegen beroep mogelijk is en besluiten waart...)
 • 09:38, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Dossiernummer (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}}''Het gedeelte van het identificatienummer tot aan het liggend streepje wordt het dossiernummer genoemd. Plannen met hetzelfde dossiernummer komen per definitie in hetzelfde dossier, plannen met vers...)
 • 09:38, 4 January 2018 Mvs-1977 (talk | contribs) deleted page Dossier (Author request: content was: "{{navigatie-ROST-kort}} In een dossier zijn één of meerdere ruimtelijke plannen opgenomen. Bij het plaatsen van plannen in een dossier wordt de volgende stelregel gehanteerd: ieder ruimtelijk plan dat een zelfstandi...)
(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)