All public logs

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search

Combined display of all available logs of Geonovum Wiki. You can narrow down the view by selecting a log type, the username (case-sensitive), or the affected page (also case-sensitive).

Logs      

 

Show patrol log | Show tag log

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • 12:41, 2 September 2020 Yverdonk (talk | contribs) blocked Rbeltman (talk | contribs) with an expiration time of indefinite (account creation disabled, email disabled, cannot edit own talk page)
 • 12:40, 2 September 2020 Yverdonk (talk | contribs) blocked Ginkelb (talk | contribs) with an expiration time of indefinite (account creation disabled, email disabled, cannot edit own talk page)
 • 12:37, 2 September 2020 Yverdonk (talk | contribs) blocked YGWDrusilla (talk | contribs) with an expiration time of indefinite (account creation disabled, email disabled, cannot edit own talk page)
 • 12:37, 2 September 2020 Yverdonk (talk | contribs) blocked XSVCarroll (talk | contribs) with an expiration time of indefinite (account creation disabled, email disabled, cannot edit own talk page)
 • 11:08, 25 June 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 3.7 Best Practices (content was: "{{TOC_H3}} Er zijn vele voorbeelden van op services gebaseerde applicaties in het Geo domein: *Atlas Demonstrator *Weidevogels *Risicokaart *3.7.4 Rijkswater...")
 • 11:08, 25 June 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 3.7.1 Atlas Demonstrator (content was: "{{TOC_H3}} == Atlas Leefomgeving == Het doel van de Atlas Leefomgeving is alle informatiebronnen die bijdragen aan de informatie over de eigen leefomgeving in één website bij elkaar te brengen. Hiervoor wordt het principe 'Data bij...")
 • 11:08, 25 June 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 3.7.2 Weidevogels (content was: "{{TOC_H3}} == Inleiding == Met behulp van de weidevogel applicatie kunnen eindgebruikers (leden van agrarische natuurverenigingen) geografische gegevens met betrekking tot het beheer van grasland invoeren. Daarnaast kunnen gegevens ov...")
 • 11:07, 25 June 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 3.7.3 Risicokaart (content was: "{{TOC_H3}} == Risicokaart == De [http://www.risicokaart.nl/ Risicokaart] is een kaart met informatie over locaties van mogelijke risico’s. Elke provincie beheert een eigen risicokaart. <br> == Services == Provincies maken gebrui...")
 • 11:07, 25 June 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 3.7.4 Rijkswaterstaat (content was: "{{TOC_H3}} == Rijkswaterstaat.nl en Van A naar Beter<br> == Op [http://www.rijkswaterstaat.nl www.rijkswaterstaat.nl] staan de wegwerkzaamheden en vaarwegwerkzaamheden die momenteel en in de nabije toekomst worden uitgevoerd. Dezelfde...")
 • 11:07, 25 June 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 3.7.5 Nationaal GeoRegister (content was: "{{TOC_H3}} == Nationaal GeoRegister<br> == Het [http://www.nationaalgeoregister.nl/ Nationaal GeoRegister (NGR)] brengt geo-informatie van Nederlandse overheden bijeen in één geïntegreerd portaal. Gebruikers kunnen zo eenvoudig e...")
 • 11:07, 25 June 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 3.7.6 TomTom (content was: "{{TOC_H3}} == TomTom Routes == De routeplanner van TomTom met actuele verkeersinformatie is te vinden via [http://routes.tomtom.com http://routes.tomtom.com]. <br> == Services == De applicatie maakt gebruik van WMS met Tile Cach...")
 • 11:07, 25 June 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 3.7.7 AND Map (content was: "{{TOC_H3}} == AND Map 2.0 == Op [http://www.map20.org/ http://www.map20.org/] heeft AND een webappicatie ingericht waarin geregistreerde gebruikers online toevoegingen en wijzigingen kunnen doorvoeren in de stratendatabase van AND. <b...")
 • 11:06, 25 June 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 3.7.8 KLIC-online (content was: "{{TOC_H3}} Voor het plannen en uitvoeren van graafwerk of ter oriëntatie op een bepaald gebied is er informatie nodig over locatie en aard van in de grond aanwezige netwerken van kabels en leidingen. Deze informatie bevindt zich bij di...")
 • 10:57, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2 Metadata (content was: "2.1 Introductie Metadata :2.1.1 Wat is metadata? :2.1.2 Waarom metadata? :2.1.3 Wat kun je ermee? :2.1.4 Waar vind je metadata? :2.1.5 Toepassingen :2.1.6 Opdracht discovery [[2.2 Metadata standaarden]...")
 • 10:56, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.6.4 Optionele set metadata van data (content was: "{{TOC_H2}} Naast de verplichte kernset heeft de Nederlandse metadatastandaard voor geografie een optionele set metadata. Deze set bestaat uit een selectie van metadata-elementen uit ISO 19115, die nuttig zijn voor het beheer van geogra...")
 • 10:56, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.6.5 Meertaligheid metadata (content was: "{{TOC_H2}} Een dataset (serie) kan in meerdere talen worden beschreven conform de Nederlandse metadatastandaard voor geografie. Meertaligheid van metadata bij gebruik van codelijsten is mogelijk met behulp van zogenaamde codespaces. Voo...")
 • 10:56, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata (content was: "{{TOC_aandeslagINSPIRE}}{{TOC_INSPIRE|seg2=akt}} <br> In onderstaande XML is de informatie uit de volgende  INSPIRE documenten verwerkt: Technical Guidance for the implementation of INSPIRE dataset and service meta...")
 • 10:56, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata (content was: "{{TOC_aandeslagINSPIRE}} {{TOC_INSPIRE|seg3=akt}} In onderstaande XML is de informatie uit de volgende INSPIRE documenten verwerkt:Technical Guidance for the implementation of INSPIRE dataset and service metadata based on ISO/TS 19139...")
 • 10:56, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.2.4 INSPIRE (content was: "{{TOC_H2}} [http://inspire.jrc.ec.europa.eu/ INSPIRE] is een kaderrichtlijn met wetgeving die voor alle Europese lidstaten geldt. Oorspronkelijk opgezet vanuit milieu toepassingen zal INSPIRE dankzij zijn brede toepassing leiden tot ee...")
 • 10:53, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.3 Metadata in het werkproces (content was: "{{TOC_H2}} <br>powerpoint metadata in het werkproces <br> 400px")
 • 10:53, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.3.1 Hoe maak je metadata? (content was: "{{TOC_H2}} <br> = Metadata voor data = Je kunt op diverse manieren metadata aanmaken. Voor deze diverse manieren zijn er verschillende applicaties op de markt die voldoen aan het Nederlandse metadata profiel. Hieronder wordt beschre...")
 • 10:53, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.3.2 Hoe maak je metadata van services? (content was: "{{TOC_H2}} = Metadata voor services = <br>De metadata voor services kan op de volgende drie manieren worden gemaakt:<br>1. Metadata voor de service aan het capabilities document van een service toevoegen<br>2. Metadata voor services...")
 • 10:52, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.3.3 Waar in werkproces? (content was: "{{TOC_H2}} <br>Er zijn meerdere doeleinden waarvoor data gegenereerd wordt. Voor projecten, als werkbestand, voor analysedoeleinden, voor vastleggen van beleid of feitelijke gegevens ten behoeve van producten of processen. <br> [...")
 • 10:52, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.3.4 Tips voor inwinnen metadata (content was: "{{TOC_H2}} Begin in een zo vroeg mogelijk stadium met het vastleggen van metadata. Op het moment dat de dataset aangemaakt wordt is er vaak contact met de inhoudelijk specialist. Deze kan dan de inhoudelijke metadata aanleveren. <br>...")
 • 10:52, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.3.5 Publiceren van metadata (content was: "{{TOC_H2}} Nadat de metadata is ingewonnen en vastgelegd kan het gepubliceerd worden. Er zijn drie methoden voor het publiceren van metadata; <br>1. Het aanmaken van nieuwe metadata in de metadata editor van een register<br>2. Bestaa...")
 • 10:52, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.3.6 Harvesten (content was: "{{TOC_H2}} == Harvesting methoden == Harvesten is het mechanisme dat metadata naar de catalogus ‘ trekt ‘ (kopieert). Deze functionaliteit zorgt dat de metadata, waarnaar in de catalogues wordt verwezen, worden opgenomen en bijge...")
 • 10:52, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.3.7 Valideren (content was: "{{TOC_H2}} <br>De metadata van data(services) kunnen gevalideerd worden op: <br>[http://validatie-dataspecificaties.geostandaarden.nl/genericvalidator/content/domain/24 http://validatie-dataspecificaties.geostandaarden.nl/genericvali...")
 • 10:52, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.3.8 Opdracht werkproces (content was: "{{TOC_H2}} Een dienst heeft duizend medewerkers, van wie er honderd met GIS werken, veertien servers en zevenhonderd gigabyte aan geodata. De dienst heeft een achterstand van 135 mensjaar om metadata in te voeren (807.000 bestanden x 0...")
 • 10:52, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4 Metadata elementen (content was: "{{TOC_H2}} In 'Metadata elementen' worden de '''verplichte''' of door ''conditie verplichte ''metadata elementen van datastes en series beschreven. Deze kunnen worden aangevuld met 2.6.4 Optionele set metadata van data|optionele set...")
 • 10:52, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.0 Metadata elementen overzicht (content was: "{{TOC_H2}}2.4 Metadata elementen ---- '''2.4.1 Titel van de bron''' '''2.4.2 Samenvatting''' '''2.4.3 Status''' 2.4.4 Hiërarchieniveau|'''2.4.4 Hiërarch...")
 • 10:52, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.1 Titel van de bron (content was: "{{TOC_H2}} Titel van de bron is de naam van de dataset, ook wel titel van de dataset genoemd. Dit is niet de technische naam van de dataset.<br>Het doel van dit element is de dataset voldoende te identificeren voor de gebruiker. Een me...")
 • 10:52, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.2 Samenvatting (content was: "{{TOC_H2}} Met de samenvatting wordt aangegeven de samenvatting van de inhoud van de dataset.<br>In dit element kan een meer uitgebreide beschrijving van de dataset gegeven worden.  <br> Voorbeelden:<br>1. De Nieuwe Kaart van N...")
 • 10:52, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.3 Status (content was: "{{TOC_H2}} De status van het bestand. Dit element is opgenomen in de Nederlandse kernset, omdat de status van de dataset als zoekcriterium kan dienen en indirect een kwaliteitseigenschap weergeeft. Status kan de volgende waarden bevatt...")
 • 10:51, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.4 Hiërarchieniveau (content was: "{{TOC_H2}} Het element hiërarchieniveau geeft aan waarop de metadata betrekking heeft, de dataset zelf of dataset serie. <br>Toepassing van metadata op dataset series maak het gebruikers van de metadata mogelijk om op een hoger nive...")
 • 10:51, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.5 URL (content was: "{{TOC_H2}} Het metadata element URL bevat een valide URL voor online toegang tot de bron, bijvoorbeeld naar een WMS of een zip bestand, of als er niet een directe link naar de bron aanwezig is naar een locatie waar informatie over de b...")
 • 10:51, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.6 Protocol (content was: "{{TOC_H2}} Het metadata element bevat het protocol voor het afhandelen van de URL. De URL kan zowel een link zijn naar een bestand om te downloaden als naar een service of een catalog. Het element protocol geeft aan wat voor URL het be...")
 • 10:51, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.7 Naam (content was: "{{TOC_H2}} Het metadata element Naam legt de relatie naar de layer in de service die de dataset representeert, door middel van de naam van de layer of de naam van het featuretype. In dit element wordt maar één maal per servicetype ee...")
 • 10:51, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.8 Unieke Identifier van de bron (content was: "{{TOC_H2}} De unieke Identifier van de bron bevat de waarde die de dataset uniek identificeert. left|401x230px<br><br><br><br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Geadviseerd wordt om gebruik te mak...")
 • 10:51, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.9 Taal van de bron (content was: "{{TOC_H2}} Dit metadata element geeft de taal aan de attributen van de dataset zijn beschreven. Dit zal bijna altijd ‘Nederlands’ zijn. De talen worden gecodeerd volgens de ISO 639-2 norm “Codes for the representation of names of...")
 • 10:51, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.10 Onderwerp (content was: "{{TOC_H2}} Het onderwerp bevat de belangrijkste omschrijving van de dataset. Dit kunnen meerdere onderwerpen voor een dataset zijn, maar niet uitputtend. Deze lijst is door ISO vastgesteld. Wijzigingen daarop zijn moeilijk door te voer...")
 • 10:51, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.11 Trefwoord (content was: "{{TOC_H2}} Trefwoord bevat in het algemeen gebruikte woorden of geformaliseerde zinnen om een dataset of dataset serie te beschrijven. Dit kunnen trefwoorden uit een thesaurus zijn maar ook zelf gedefinieerde trefw...")
 • 10:51, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.12 Thesaurus (content was: "{{TOC_H2}} Een thesaurus is een lijst met trefwoorden die ontleend zijn aan het dagelijks taalgebruik van professionals. In de thesaurus wordt de betekenis van trefwoorden vastgelegd door relaties te benoemen met s...")
 • 10:51, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.13 Thesaurus datum (content was: "{{TOC_H2}} Het bevat de creatie-, publicatie-, of wijzigingsdatum, van de thesaurus waar het trefwoord uit afkomstig is. Het formaat van de datum is JJJJ-MM-DD (met streepjes). Dit is een conditioneel element. Het is verplicht als ee...")
 • 10:50, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.14 Thesaurus datum type (content was: "{{TOC_H2}} Het thesaurus datum type element bevat het type gebeurtenis waar de datum betrekking op heeft. <br>Dit is een conditioneel element. Het is verplicht als een trefwoord uit een thesaurus afkomstig is zoals in ieder geval voo...")
 • 10:50, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.15 Minimum x-coördinaat (content was: "{{TOC_H2}} Dit element bevat de meest westelijke coördinaat uit de horizontale dekking van de dataset weergegeven in longitude en lattitude in decimale graden (noord en oost als positieve waarden). De c...")
 • 10:50, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.16 Maximum x-coördinaat (content was: "{{TOC_H2}} Dit element bevat de meest meest oostelijke coördinaat uit de horizontale dekking van de dataset weergegeven in longitude en lattitude in decimale graden (noord en oost als positieve waarden)...")
 • 10:50, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.17 Minimum y-coördinaat (content was: "{{TOC_H2}} Dit element bevat de meest meest zuidelijke coördinaat uit de horizontale dekking van de dataset weergegeven in longitude en lattitude in decimale graden (noord en oost als positieve waarden)...")
 • 10:50, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.18 Maximum y-coördinaat (content was: "{{TOC_H2}} Dit element bevat de meest meest noordelijke coördinaat uit de horizontale dekking van de dataset weergegeven in longitude en lattitude in decimale graden (noord en oost als positieve waarden...")
 • 10:50, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.19 Temporele dekking (content was: "{{TOC_H2}} Dit element bevat de periode waarop de data betrekking heeft. Dit kan een tijdsinterval zijn maar ook een datum. De overall tijdsperiode gedekt door de inhoud van de bron kan een samenstelling zijn van een of meer waarden....")
 • 10:50, 20 January 2020 Yverdonk (talk | contribs) deleted page 2.4.20 Datum van de bron (content was: "{{TOC_H2}} Het metadata element datum van de bron geeft de creatie-, publicatie-, of wijzigingdatum van de dataset. Het formaat van de datum is JJJJ-MM-DD (met streepjes). <br>Voorbeelden: 1. 2008-...")
(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)