Standaard licenties

From Geonovum Wiki
Revision as of 20:46, 9 June 2010 by Aschijf (talk | contribs) (Created page with ''''Inleiding ''' Om bestaande gebruiksvoorwaarden meer transparant en consistent te maken is een raamwerk voor gebruiksvoorwaarden, Geo Gedeeld, ontwikkeld. Dit raamwerk is ge…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Inleiding

Om bestaande gebruiksvoorwaarden meer transparant en consistent te maken is een raamwerk voor gebruiksvoorwaarden, Geo Gedeeld, ontwikkeld.

Dit raamwerk is gebaseerd op de principes van de Creative Commons .


De standaardlicenties

Het raamwerk Geo Gedeeld gaat uit van een aantal standaardgebruiksvoorwaarden. Elke gebruiksvoorwaarde heeft een eigen icoon, een lekentekst en een juridisch bindende tekst. De data-eigenaar bepaalt welke van deze gebruiksvoorwaarden van toepassing is/zijn voor zijn data of diensten. Deze selectie van één of meerdere gebruiksvoorwaarden leidt tot een standaardlicentie.

Een Geo Gedeeld licentie bestaat uit één of meer van de volgende standaardgebruiksvoorwaarden:

  • Publiek domein: het Werk is gratis en zonder voorwaarden te gebruiken;
  • Beschikbaarstelling aan derden van afgeleide Werken kan mits het oorspronkelijke Werk niet zelfstandig te selecteren is; (is met de versie van juni 2010 vervallen; is nog wel in Bijlage 6 van NL metadata profiel aanwezig)
  • De gebruikslicentie is beschikbaar voor een beperkte duur;
  • Voor de gebruikslicentie is een vergoeding vereist;
  • Het Werk mag voor bepaalde doeleinden niet gebruikt worden;
  • Het Werk mag niet worden doorgeleverd aan derden;
  • Overige beperkingen.