Standaard licenties

From Geonovum Wiki
Revision as of 14:58, 15 July 2010 by Aschijf (talk | contribs)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inleiding

Om bestaande gebruiksvoorwaarden meer transparant en consistent te maken is een raamwerk voor gebruiksvoorwaarden, Geo Gedeeld, ontwikkeld. Dit raamwerk is gebaseerd op de principes van de Creative Commons .


De standaardlicenties

Het raamwerk Geo Gedeeld gaat uit van een aantal standaardgebruiksvoorwaarden. Elke gebruiksvoorwaarde heeft een eigen icoon, een lekentekst en een juridisch bindende tekst. De data-eigenaar bepaalt welke van deze gebruiksvoorwaarden van toepassing is/zijn voor zijn data of diensten. Deze selectie van één of meerdere gebruiksvoorwaarden leidt tot een standaardlicentie.

Een Geo Gedeeld licentie bestaat uit één of meer van de volgende standaardgebruiksvoorwaarden:

  • Publiek domein: het Werk is gratis en zonder voorwaarden te gebruiken;
  • Beschikbaarstelling aan derden van afgeleide Werken kan mits het oorspronkelijke Werk niet zelfstandig te selecteren is;

[deze voorwaarde is met de versie van juni 2010 komen te vervallen; hij wordt nog wel in Bijlage 6 van het Nederlands Metadata profiel versie 1.2 genoemd]

  • De gebruikslicentie is beschikbaar voor een beperkte duur;
  • Voor de gebruikslicentie is een vergoeding vereist;
  • Het Werk mag voor bepaalde doeleinden niet gebruikt worden;
  • Het Werk mag niet worden doorgeleverd aan derden;
  • Overige beperkingen.De iconen en lekenteksten

Iconen en Lekenteksten
Icoon
Tekst
Geengebruiksvv.jpg

Geen gebruiksvoorwaarden.

Op het gebruik van dit Werk zijn geen gebruiksvoorwaarden van toepassing. De maker van dit Werk stelt het Werk gratis en zonder gebruiksvoorwaarden beschikbaar.

Naamsvermelding.jpg

Naamsvermelding.

De licentiegever verleent anderen het recht om het Werk te kopiëren, verspreiden, tonen en op en uit te voeren. In ruil daarvoor dienen de licentienemers de naam van de intellectuele eigendomhouder te vermelden. Bij de bronvermelding dient het jaartal waarin het Werk is gecreëerd te worden vermeld.

Afgeleidewerken.jpg

Afgeleide Werken beperking.

Een Afgeleid Werk mag alleen aan derden beschikbaar worden gesteld in een vorm die het hergebruik van het Werk onmogelijk maakt.

Tijdslimiet2.jpg

Tijdslimiet.

Licentie is beschikbaar voor beperkte duur. Zie de licentievoorwaarden voor de termijnen.

Vergoeding.jpg

Vergoeding vereist.

Voor deze licentie moet een vergoe¬ding of royalty’s worden betaald. Zie de licentievoorwaarden voor de specificatie van de vergoedingen.

Doelbeperking.jpg

Gebruik met doelbeperking.

Het Werk mag alleen voor bepaalde doelen worden gebruikt en/ of voor bepaalde doeleinden niet worden gebruikt. Zie de licentievoorwaarden voor de specificatie.

Geendoorlevering.jpg

Doorleveren verboden.

Het Werk mag niet worden doorgeleverd aan derden zonder voorafgaande toestemming van licentiegever.

Aanvullendevw.jpg

Aanvullende voorwaarden.

Er zijn aanvullende voorwaarden van toepassing voor het gebruik van dit Werk. Zie de licentievoorwaarden voor de specificatie.