Standaard licenties

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inleiding

Wie geo-informatie van een ander gebruikt, moet weten of daarvoor voorwaarden gelden en zo ja welke voorwaarden dat zijn. De Nederlandse overheid wil overheidsinformatie zoveel mogelijk gratis en zonder gebruiksvoorwaarden beschikbaar stellen. Dat kan met behulp van de Publiek Domein Mark of met de Creative Commons Zero (CC0) Verklaring. Met beide gebruiksvoorwaarden zijn de gegevens door iedereen voor ieder doeleind te gebruiken. Het verschil is dat op gegevens met een CC0 Verklaring een auteurs-, databank of ander recht van kracht is. Met de CC0 verklaring wordt afstand gedaan van deze rechten.


Publiek Domein Mark
Gegevens die met de Publiek Domein Mark beschikbaar zijn gesteld, kunnen door iedereen voor alle doeleinden worden gebruikt. Ook naamsvermelding kan niet geëist worden. U vindt de tekst die bij de Publiek Domein Mark hoort op de site van Creative Commons.


Creative Commons Zero
Als er auteursrecht en/of databankenrecht rust op gegevens, of als bij wet, besluit of verordening, het openbaarmaken van gegevens uitdrukkelijk is voorbehouden, is de Publiek Domein Mark niet mogelijk. Om ook in dit geval gegevens zonder verdere vereisten beschikbaar te stellen, kan de Creative Commons Zero Verklaring worden gebruikt. Met deze Verklaring geeft de eigenaar aan de geldende rechten niet te zullen uitoefenen. U vindt de tekst die bij de Creative Commons Zero Verklaring hoort op de site van Creative Commons;


Geo Gedeeld
Kan de Publiek Domein Mark of de Creative Commons Zero Verklaring niet worden toegepast, dan is in het GI-beraad afgesproken dat de Nederlandse overheid gebruik maakt van Geo Gedeeld.


De Geo Gedeeld standaardlicenties
Het raamwerk Geo Gedeeld gaat uit van een aantal standaardgebruiksvoorwaarden. Elke gebruiksvoorwaarde heeft een eigen icoon, een lekentekst en een juridisch bindende tekst. De data-eigenaar bepaalt welke van deze gebruiksvoorwaarden van toepassing is/zijn voor zijn data of diensten. Met behulp van de licentiegenerator op de website http://geogedeeld.geonovum.nl, kunt u een of meerdere gebruiksvoorwaarden selecteren. De generator maakt dan een standaardlicentie.


Een Geo Gedeeld licentie bestaat uit één of meer van de volgende standaardgebruiksvoorwaarden:

  • Naamsvermelding; Bij het gebruik van het Werk dient de naam van de intellectuele eigendomhouder en indien voorgeschreven het jaartal waarin het Werk is gecreëerd te worden vermeld.
  • Tijdslimiet; De licentie is beschikbaar voor beperkte duur. Zie de licentie voor de termijnen.
  • Vergoeding vereist; Voor deze licentie moet een vergoeding of royalty’s worden betaald. Zie de overeenkomst voor de specificaties.
  • Gebruik met doelbeperking; Het Werk mag alleen voor bepaalde doelen worden gebruikt en/ of voor bepaalde doeleinden niet worden gebruikt. Zie de licentie voor de specificaties.
  • Doorleveren verboden; Het Werk mag niet worden doorgeleverd aan derden zonder voorafgaande toestemming van licentiegever.
  • Afgeleide Werken beperking; Afgeleide Werken mogen alleen aan derden beschikbaar worden gesteld indien het oorspronkelijke Werk niet apart of zelfstandig te selecteren is.
  • Aanvullende voorwaarden

De iconen en lekenteksten

Iconen en Lekenteksten
Icoon
Tekst
Naamsvermelding.jpg

Naamsvermelding.

Bij het gebruik van het Werk dient de naam van de intellectuele eigendomhouder en indien voorgeschreven het jaartal waarin het Werk is gecreëerd te worden vermeld.

Tijdslimiet2.jpg

Tijdslimiet.

Licentie is beschikbaar voor beperkte duur. Zie de licentie voor de termijnen.

Vergoeding.jpg

Vergoeding vereist.

Voor deze licentie moet een vergoeding of royalty’s worden betaald. Zie de overeenkomst voor de specificaties.

Doelbeperking.jpg

Gebruik met doelbeperking.

Het Werk mag alleen voor bepaalde doelen worden gebruikt en/ of voor bepaalde doeleinden niet worden gebruikt. Zie de licentie voor de specificatie.

Geendoorlevering.jpg

Doorleveren verboden.

Het Werk mag niet worden doorgeleverd aan derden zonder voorafgaande toestemming van licentiegever.

Afgeleidewerken.jpg

Afgeleide Werken beperking.

Een Afgeleid Werk mag alleen aan derden beschikbaar worden gesteld in een vorm die het hergebruik van het Werk onmogelijk maakt.

Aanvullendevw.jpg

Aanvullende voorwaarden.

Er zijn aanvullende voorwaarden van toepassing voor het gebruik van dit Werk. Zie de licentie voor de specificatie.