Standaarden

From Geonovum Wiki
Revision as of 12:43, 15 July 2010 by Aschijf (talk | contribs) (Created page with 'Image:Dutch.jpg'''Nederlandse uitgangspunten voor de invulling van INSPIRE '''<br>NL streeft naar een pragmatische invoering van INSPIRE. Uitgangspunten hierbij zijn:<br> *…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Dutch.jpgNederlandse uitgangspunten voor de invulling van INSPIRE
NL streeft naar een pragmatische invoering van INSPIRE. Uitgangspunten hierbij zijn:

  • De INSPIRE-kosten worden zo laag mogelijk gehouden.
  • INSPIRE maakt zoveel mogelijk gebruik van de basisregistraties en hun landelijke voorzieningen
  • Bepaalde informatie is niet expliciet in bestaande datasets aanwezig, maar wel impliciet (af te leiden). In het kader van INSPIRE wordt informatie als ‘aanwezig’ beschouwd, als het vereiste gegeven geautomatiseerd uit beschikbare datasets kan worden afgeleid. Als menselijke tussenkomst (interpretatie of aanvulling) nodig is, wordt de informatie als ‘niet-aanwezig’ beschouwd (en daarmee niet te leveren)
    .