Standaarden

From Geonovum Wiki
Revision as of 12:22, 24 October 2013 by Idevisser (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


De Nederlandse Standaarden en INSPIRE

Geonovum logo.png

Stichting Geonovum ontwikkelt en beheert nationale geo-standaarden. Dat doet ze in samenwerking met het enerzijds het werkveld en de sector-gebonden informatiemodellen als resultaat heeft. Ook speelt ‘internationalisatie’ hier een belangrijke schakel in. De door Geonovum ontwikkelde standaarden worden actief beheerd en in lijn gezet met internationale ontwikkelingen.

“Beheren van standaarden” houdt in dit geval een herhalend proces in waarbij de vigerende standaarden nadrukkelijk afgestemd en geharmoniseerd worden naar aanleiding van oa. internationale ontwikkelingen. INSPIRE valt hier natuulrijk ook onder.


Dit houdt in dat wanneer uw metadata, data en diensten conform de Nederlandse standaarden zijn, of opgebouwd worden, ze niet in conflict met de INSPIRE richtlijn zijn. Vaak moet er voor INSPIRE nog aan aanvullende vereisten worden voldaan.


  • In het document Raamwerk geostandaarden, versie 2.2 geeft Geonovum een overzicht van de Nederlandse standaarden op het gebied van geo-informatie. Per besproken standaard worden ook de relaties met andere domeinen toegelicht, waaronder INSPIRE.
  • In de wikipagina INSPIRE in processtappen wordt de richtlijn INSPIRE opgedeeld, en in praktische processtappen uiteengezet. Bij elke processtap wordt ook aangegeven welke Nederlandse standaard(en) op de processtap van toepassing is.