Standaarden en protocollen

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search

 Op dit moment zijn er verschillende protocollen in gebruik:

  • TMS: vastgelegd door mensen betrokken bij OSGeo. Wordt veelal ondersteund in Open Source WebGIS oplossingen.
  • WMTS: een OGC specificatie. Op dit moment nog niet veel gebruikt, maar aangezien het een OGC standaard betreft zullen de meeste leveranciers deze standaard gaan ondersteunen.
  • Propriëtaire protocollen (Google Maps, Microsoft Bing, Yahoo maps etc.): worden gebruikt door de genoemde websites en applicaties die zijn ontwikkeld met behulp van de publieke API's die worden aangeboden door de bedrijven achter deze sites.
  • KML SuperOverlay

Op dit moment is TMS het meest veelzijdige protocol dat al in de praktijk wordt ingezet. Het ondersteund eigen scalesets en coördinaatsystemen (vastgelegd in xml).
WMTS versie 1.0.0 is sinds kort door het OGC gepubliceerd. TMS is een belangrijke inspiratiebron geweest bij de ontwikkeling van deze standaard.


Naast de gebruikelijke tiling functionaliteit biedt WMTS:

  • GetFeatureInfo (analoog aan het gelijknamige WMS request)
  • Thema's (bundeling relateerde lagen) in de metadata
  • Extra dimensies (bijvoorbeeld: hoogte, tijd etc.)
  • Key Value Pair (KVP) en SOAP bindings in aanvulling op RESTful

Het gebruik van een propriëtaire protocol heeft als voordeel dat het een service compatible maakt met een bepaalde (populaire) dienst zoals Google Maps. Dit kan een voordeel zijn als de doelgroep van een service vertrouwd is met een dergelijke dienst. Deze propriëtaire protocollen zijn echter wat betreft functionaliteit beperkt. Zo is het gebruik van RD in de regel niet mogelijk. Propriëtaire protcollen zijn daarnaast sterk in het nadeel door hun gesloten karakter, gebondenheid aan een leverancier en beperkte functionaliteit.


TMS en WMTS zijn beide open specificaties waarbij WMTS afkomstig is van het OGC. Wat betreft functionaliteit voldoen beide protocollen voor de meeste toepassingen. Het is te verwachten dat WMTS in te toekomst ingezet gaat worden in situaties waar nu veelal om praktische redenen voor TMS is gekozen. De Nederlandse richtlijn heeft daarom WMTS als protocol gekozen.