Talk:Nederlandse lijn INSPIRE

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search

standaarden hier weg halen is niet logisch

  • stndaarden verhuisd naar onderliggende wikipg