Talk:Technische basis: INSPIRE als SDI

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search

svp verwijzing naar guidelines en juiste benaming opnemen!