Technische basis: INSPIRE als SDI

From Geonovum Wiki
Revision as of 10:07, 13 July 2010 by Idevisser (talk | contribs)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


In de INSPIRE directive zijn de basisprincipes uitgewerkt in zeven verschillende componenten. Naast de algemene bepalingen zijn componenten gewijd aan:

 • Metagegevens: de informatie (kennis) over geografische data en diensten, zoals het onderwerp, de kwaliteit en de eigenaar ervan, bedoeld om gericht de juiste geo-informatie in Europa te kunnen vinden;
 • Specificaties voor geografische data en diensten: de harmonisatie van geo-informatie op de inhoud (definities en kenmerken van bijvoorbeeld rivieren) en de positie (goede aansluiting van bijvoorbeeld wegen op de grenzen van lidstaten);
 • Netwerkdiensten: de technologie en standaarden waarmee de geo-informatie en metagegevens beschikbaar worden gesteld via het internet, waaronder het Europese en de nationale portalen;
 • Delen van data en diensten: de voorwaarden, waaronder de geo-informatie beschikbaar wordt gesteld;
 • Monitoring en rapportage: de monitoring en rapportage van elke lidstaat over de invoering van INSPIRE en de mogelijkheden tot bijsturing.

Elk component van de richtlijn wordt in detail uitgewerkt in Implementing Rules. Dit proces is in 2007 gestart en loopt tot en met 2012. Het moment waarop de Implementing Rules klaar zijn en waarop zij wettelijk van kracht worden, en dus ingevoerd moeten zijn in de lidstaten, varieert per regel

Invoerregel en Technical Guideline
De basis van de INSPIRE richtlijn bestaat uit de Implementing Rules (invoerregels) met bijbehorende documenten (zoals de Technical Guidelines). Deze guidelines zijn een uitwerking van de wetgeving en zijn bedoeld ter ondersteuning van de dataproviders. Wanneer de (Technical) Guidelines gevolgd worden, voldoet een dataprovider ook aan de wetgeving.


Tabel 1: Invoerringsregel en bijbehorend type implementatie document
Overzichtspagina (IR)
Technical Guideline
Opmerking
Metadata Technical Guideline
Data Specifications Data Specification - Guideline
Network Services Technical Guidance Draft Implementing Rule wordt ‘Legistlation’
Data and Service Sharing Guidance Documents Toegevoegd 27-april-2010
Monitoring and Reporting Guideline Toegevoegd 27-april-2010
De hyperlinks in de bovenstaande tabel verwijzen naar de overzichts-pagina van Implementing Rule (IR) op de INSPIRE website. Elk van de invoerregels is gekoppeld aan een verordening: sommige verordeningen zijn nog in draft version (voorstel), anderen zijn al definitief (aangenomen). Deze verordeningen zijn de officiële wetteksten zoals die via de Eur-Lex portaal te downloaden zijn.


Buiten de juridische teksten biedt de INSPIRE website op de IR overzichtspagina’s ook Technical Guidances en Guidelines aan. Ook de Data Specifcaties vallen onder dit type document. Deze onderscheiden zich van de Invoerregel doordat deze technische documenten de noodzakelijke technische uitwerking van de juridische documenten geeft. Ze zijn bedoeld als handreiking naar degenen bij de dataproviders die aan de slag gaan met INSPIRE. Als je je aan deze Guidelines houdt, voldoe je automatisch aan de verordening.


Opmerkingen bij de IR-documentatie:

 • Versie 3 van een technical guideline is een volwassen versie.
 • Onder de tab ‘Library’ vind je naast de actuale ook de gearchiveerde versies van documentatie.
 • Let op de datum van het document: in sommige gevallen staan er meerdere versies op de overzichtspagina.
 • De opbouw van de overzichtspagina’s van de Implementing Rules verschillen van elkaar


INSPIRE hanteert de volgende basisprincipes:

 • geo-informatie wordt op één passend nivo opgeslagen, beheerd en beschikbaar gesteld;
 • geo-informatie uit verschillende bronnen in de EU kan consistent worden gecombineerd en uitgewisseld tussen verschillende gebruikers en toepassingen;
 • geo-informatie die op een bepaald overheidsnivo is vergaard kan worden uitgewisseld met andere overheidsnivos;
 • geo-informatie wordt onder zodanige voorwaarden beschikbaar gesteld dat grootschalig gebruik ervan niet onnodig wordt belemmerd;
 • beschikbare geo-informatie kan gemakkelijk worden opgezocht en de geschiktheid en voorwaarden voor gebruik kunnen gemakkelijk worden nagegaan.


Hoewel het geen ‘principe’, is het noemenswaardig dat ondanks dat de INSPIRE een resultaatsverplichting inhoudt, het niet noodzakelijk is voor de lidstaten om nieuwe gegevens in te winnen om aan de richtlijn te voldoen. Voor de lidstaat Nederland betekent dit dat ongeveer 15% van de INSPIREfeature types niet ontsloten zullen worden omdat er geen overeenkomstig feature type in de beschikbare datasets voor voorhanden is.