Difference between revisions of "Template:TOC aandeslagINSPIRE"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with 'Over Aan de slag met INSPIRE Over INSPIRE Wettelijke borging Technische basis: INSPIRE als SDI INSPIRE bronnen De Nederlandse lijn Nederlandse uitgangspunten voor de inv…')
 
(214 intermediate revisions by 11 users not shown)
Line 1: Line 1:
Over Aan de slag met INSPIRE  
+
<div style="margin: 0px 0px 1em 1em; padding: 10px; width: 250px; text-align: left; clear: right; float: right;" class="PrettyTextBox"><div style="padding-left: 10px;"></div>
 +
<br> [[Aan de slag met INSPIRE]]
  
Over INSPIRE  
+
:[[Doelgroep]]
 +
:[[Processtappen]]
 +
:[[Deadlines]]
 +
:[[Bronnen|Bronnen]]
 +
:[[Over deze wiki]] <!---
 +
[[Algemeen INSPIRE]]
  
Wettelijke borging  
+
:[[Waarom INSPIRE?]]
Technische basis: INSPIRE als SDI  
+
:[[Wettelijke borging]]
INSPIRE bronnen
+
::[[INSPIRE boeteprocedure]]
De Nederlandse lijn
+
:[[INSPIRE als SDI]]
 +
:[[Nederlandse lijn INSPIRE]]
 +
::[[Uitgangspunten aanmerking]]
 +
 +
::[[Meertaligheid]]
 +
::[[Standaarden]]--->
 +
[[Aanmerking en Namespaces]]
 +
:[[Aanmerkingsregister]]
 +
:[[Namespace register]]
  
Nederlandse uitgangspunten voor de invoering
+
[[Inrichten organisatie]]
Leveren van data: basis, knooppunt en collectief model
 
De Nederlandse dataproviders
 
Routekaart
 
Gerelateerde projecten en programma's
 
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
 
  
Hoe verhoudt INSPIRE zich tot het Nederlands Profiel Metadata?
+
[[Dataharmonisatie|1. Dataharmonisatie]]
Veel voorkomende situaties i.r.t. metadata
 
Veel voorkomende fouten / hiaten in bestaande metadata
 
Hoe maak je INSPIRE-conforme Metadata aan?
 
INSPIRE Metadata profile gebaseerd op iso 19115 en ISO119
 
Detail: Op welke MD elementen is INSPIRE strenger dan ISO 19115 en ISO19119
 
Thema-specifieke metadata
 
Wat zijn Thema-specifieke verplichte velden
 
Wat zijn Thema-specifieke optionele velden
 
Hoe maak ik metadata van
 
Metadata meertaligheid
 
Valideren Metadata
 
Harvesten van Metadata
 
Hoe voldoet mijn data aan Inspire?
 
  
Waar vind ik relevante informatie over het harmoniseren van data?
+
:[[Documentatie dataharmonisatie]]
Wat wordt in het kader van INSPIRE met ‘interoperability’ en ‘harmonisatie’ bedoeld?
+
:[[Principes dataharmonisatie]]
Opbouw van de data speficaties
+
:[[As-is versus geharmoniseerd]]
Services
+
:[[Prioritaire datasets (e-reporting)]]
 +
:[[Generic Conceptual Model]] 
 +
:[[INSPIRE ID]]
 +
:[[Codelijsten]]
 +
:[[Portrayal]]
 +
:[[Geometrie]]
 +
:[[Data-validatie]]
 +
:[[Checklist dataharmonisatie]]
 +
:[[Control panel]]
 +
:[[Extensies]]
 +
:[[Thematic Clusters]]
 +
:[[FAQ Dataharmonisatie]]
  
Waar vind ik relevante informative over Network Services?  
+
[[Metadata|2. Metadata]]
Waar moeten mijn services aan voldoen  
+
 
INSPIRE Domain Model
+
:[[Hoe maak je INSPIRE-conforme Metadata aan?|Metadata aanmaken]]
View service maken  
+
:[[Waar moet mijn metadata aan voldoen?]]
Catalogue Service maken
+
:[[Invulinstructie|Invulinstructie voor datasets]]
Download service maken  
+
:[[Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata]]
Metadata van services maken
+
:[[Prioritaire datasets]]
Publiceren in Inspire portal Uniforme leveringsvoorwaarden
+
:[[Metadata en Taal]]
 +
:[[Valideren Metadata|Metadata-validatie]]
 +
:[[Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden]]
 +
:[[FAQ Metadata]]
 +
 
 +
[[Network Services|3a. Network Services]]
 +
 
 +
:[[Waar vind ik relevante informative over Network Services?|Informatie Network Services]]
 +
:[[Waar moeten mijn services aan voldoen|Vereisten Services]]
 +
::[[Quality of Services]]
 +
:[[Rights Management Layer]]
 +
::[[Agree operation]]
 +
::[[RM en GeoGedeeld]]
 +
:[[View service maken]]
 +
::[[Recente wijzigingen specificaties]]
 +
::[[INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document]]
 +
::[[Category Layers]]
 +
::[[Meertaligheid in een Capabilities document]]
 +
::[[Voorbeeld XML voor Capabilities]]
 +
::[[Portrayal]]
 +
::[[FAQ View Services]]
 +
:[[Download service maken]]
 +
::[[Recente wijzigingen specificaties Download Services]]
 +
::[[Download Service via Atom feed]]
 +
:::[[Automatisch genereren van OpenSearch description]]
 +
::[[Download Service Pre-defined Datasets via WFS]]
 +
::[[Download Service Direct Access via WFS]]
 +
::[[Download service via WCS]]
 +
::[[Download service via SOS]]
 +
::[[FAQ Download Services]]
 +
 
 +
:[[Metadata van services maken|Metadata Services]]
 +
::[[Aanmaken Metadata van services|Scenario's voor het aanmaken van service metadata]]
 +
::[[Invulinstructie voor services|Invulinstructie voor services]]
 +
::[[Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata]]
 +
::[[Valideren Metadata Services]]
 +
<!--
 +
:[[Het INSPIRE Domain Model|Domain Model]]
 +
::[[Oorspronkelijk Domain model]]
 +
::[[Het INSPIRE Domain Model en geharmoniseerde fysieke datasets|Domain model en datasets]]
 +
::[[Koppeling Data en Services]]
 +
-->
 +
 
 +
:[[Valideren Services]]
 +
 
 +
[[Spatial Data Services|3b. Spatial Data Services]]
 +
::[[Wat is een Spatial Data Service]]
 +
::[[Categorieën van Spatial Data Service]]
 +
::[[Bepalen categorie Spatial Data Service]]
 +
::[[Invocable Spatial Data Service]]
 +
::[[Interoperable Spatial Data Service]]
 +
::[[Harmonised Spatial Data Service]]
 +
::[[Metadata templates voor Spatial Data Service]]
 +
 
 +
[[Publiceren|4. Publiceren]]
 +
 
 +
:[[Publiceren Inspire aanduiding]]
 +
 
 +
[[Validatie|5. Validatie]]
 +
 
 +
[[INSPIRE vervolg|6. INSPIRE vervolg]]
 +
 
 +
:[[Monitoring en Rapportage]]
 +
 
 +
[[Veelvoorkomende vragen]]
 +
 
 +
:[[FAQ Metadata]]
 +
:[[FAQ View Services]]
 +
:[[FAQ Download Services]]
 +
:[[FAQ Data Harmonisatie]]
 +
 
 +
[[Extra informatie]]
 +
 
 +
:[[Terminologie]]
 +
:[[Normatief Kader TC 211]]
 +
:[[UML notatie]]
 +
 
 +
<br>&nbsp;
 +
</div> <noinclude>
 +
== USAGE ==
 +
 
 +
Deze template wordt gebruikt om de inhoudsopgave van Aan de slag met INSPIRE weer te geven.
 +
 
 +
[[Category:Templates]]
 +
 
 +
</noinclude>
 +
<br>

Revision as of 14:54, 11 July 2018


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Invulinstructie voor datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Prioritaire datasets
Metadata en Taal
Metadata-validatie
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 

USAGE

Deze template wordt gebruikt om de inhoudsopgave van Aan de slag met INSPIRE weer te geven.