Template:TOC aandeslagINSPIRE

From Geonovum Wiki
Revision as of 19:21, 12 May 2010 by Yverdonk (talk | contribs) (Created page with 'Over Aan de slag met INSPIRE Over INSPIRE Wettelijke borging Technische basis: INSPIRE als SDI INSPIRE bronnen De Nederlandse lijn Nederlandse uitgangspunten voor de inv…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Over Aan de slag met INSPIRE

Over INSPIRE

Wettelijke borging Technische basis: INSPIRE als SDI INSPIRE bronnen De Nederlandse lijn

Nederlandse uitgangspunten voor de invoering Leveren van data: basis, knooppunt en collectief model De Nederlandse dataproviders Routekaart Gerelateerde projecten en programma's Waar moet mijn metadata aan voldoen?

Hoe verhoudt INSPIRE zich tot het Nederlands Profiel Metadata? Veel voorkomende situaties i.r.t. metadata Veel voorkomende fouten / hiaten in bestaande metadata Hoe maak je INSPIRE-conforme Metadata aan? INSPIRE Metadata profile gebaseerd op iso 19115 en ISO119 Detail: Op welke MD elementen is INSPIRE strenger dan ISO 19115 en ISO19119 Thema-specifieke metadata Wat zijn Thema-specifieke verplichte velden Wat zijn Thema-specifieke optionele velden Hoe maak ik metadata van Metadata meertaligheid Valideren Metadata Harvesten van Metadata Hoe voldoet mijn data aan Inspire?

Waar vind ik relevante informatie over het harmoniseren van data? Wat wordt in het kader van INSPIRE met ‘interoperability’ en ‘harmonisatie’ bedoeld? Opbouw van de data speficaties Services

Waar vind ik relevante informative over Network Services? Waar moeten mijn services aan voldoen INSPIRE Domain Model View service maken Catalogue Service maken Download service maken Metadata van services maken Publiceren in Inspire portal Uniforme leveringsvoorwaarden