Template:TOC aandeslagINSPIRE

From Geonovum Wiki
Revision as of 14:38, 31 May 2010 by Yverdonk (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Over Aan de slag met INSPIRE


Leeswijzer Aan de slag met INSPIRE

Wat te verwachten
Processtappen
Wat niet te verwachten
Taal en terminologie
Opbouw van deze wiki
Doelgroep
Technisch
Management Geo-ICT
Wettelijke borging
Technische basis: INSPIRE als SDI
INSPIRE bronnen

De Nederlandse lijn

Nederlandse uitgangspunten voor de invoering
Leveren van data: basis, knooppunt en collectief model
De Nederlandse dataproviders
Routekaart
Gerelateerde projecten en programma's

Waar moet mijn metadata aan voldoen?

Hoe verhoudt INSPIRE zich tot het Nederlands Profiel Metadata?
Veel voorkomende situaties i.r.t. metadata
Veel voorkomende fouten / hiaten in bestaande metadata
Hoe maak je INSPIRE-conforme Metadata aan?
INSPIRE Metadata profile gebaseerd op iso 19115 en ISO119
Detail: Op welke MD elementen is INSPIRE strenger dan ISO 19115 en ISO19119
Thema-specifieke metadata
Wat zijn Thema-specifieke verplichte velden
Wat zijn Thema-specifieke optionele velden
Hoe maak ik metadata van
Metadata meertaligheid
Valideren Metadata
Harvesten van Metadata

Hoe voldoet mijn data aan Inspire?

Waar vind ik relevante informatie over het harmoniseren van data?
Wat wordt in het kader van INSPIRE met ‘interoperability’ en ‘harmonisatie’ bedoeld?
Opbouw van de data speficaties

Services

Waar vind ik relevante informative over Network Services?
Waar moeten mijn services aan voldoen
INSPIRE Domain Model
View service maken
Catalogue Service maken
Download service maken
Metadata van services maken

Publiceren in Inspire portal

USAGE

Deze template wordt gebruikt om de inhoudsopgave van Aan de slag met INSPIRE weer te geven.