Template:TOC aandeslagINSPIRE

From Geonovum Wiki
Revision as of 15:20, 27 November 2012 by Yverdonk (talk | contribs)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep INSPIRE Wiki
INSPIRE in processtappen
INSPIRE bronnen
Over deze WIKI

Algemeen INSPIRE

Waarom INSPIRE?
Wettelijke borging
INSPIRE boeteprocedure
INSPIRE als SDI
Nederlandse lijn INSPIRE
Aanmerkingsprocedure
Meertaligheid
Standaarden

Inrichten organisatie

Hoe gaat u om met wijzigingen in INSPIRE netwerkdiensten die u al aanbiedt?
Als u niet langer optreedt als dataprovider voor een INSPIRE thema, wat betekent dit dan voor uw aanmerking?

Data Harmonisatie

Documentatie Data Harmonisatie
Principes Data Harmonisatie
Data Structuur INSPIRE thema’s
BaseTypes
ObjectID's
Codelijsten
Portrayal
Geometry
Data-validatie

Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
INSPIRE vs ISO
Metadata IR en de DataSpecs
Thema-specifieke metadata
Invulinstructie
Metadata en Taal
Metadata-validatie
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden

Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
RM layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Catalogue Service maken
Download service maken
Download Service via Atom feed
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Metadata Services
Aanmaken Metadata van services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Domain Model
Oorspronkelijk Domain model
Domain model en datasets
Koppeling Data en Services
Valideren Services

Publiceren in Inspire portal Publiceren Inspire aanduiding

INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie
Veelvoorkomende issues


 

USAGE

Deze template wordt gebruikt om de inhoudsopgave van Aan de slag met INSPIRE weer te geven.