Difference between revisions of "Terminologie"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with '{{TOC_aandeslagINSPIRE}} Om interpretatieverschillen te voorkomen worden de termen die in verband met INSPIRE gebruikt worden, geformaliseerd en gestandaardiseerd. Een volledig …')
 
 
(17 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{TOC_aandeslagINSPIRE}}
+
{{TOC_aandeslagINSPIRE}} {{TOC_INSPIRE}}  
  
Om interpretatieverschillen te voorkomen worden de termen die in verband met INSPIRE gebruikt worden, geformaliseerd en gestandaardiseerd. Een volledig overzicht van deze termen vind je in het [http://inspire-registry.jrc.ec.europa.eu/ INSPIRE Register]. <br>
+
<br>
  
Dit register bestaat uit twee delen: de zogenaamde INSPRIRE Feature Concept Dictionary (IFCD) met termen die van belang zijn bij de voor de INSPIRE data specificaties en harmonisatie en de INSPIRE Glossary met hierin algemene terminologie. De laatste is van belang voor alle INSPIRE documenten. <br>
+
[[Image:Registry.gif|left]]
  
Hieronder staat de korte uitleg van de in de wiki gebruikte afkortingen:<br>
+
Om interpretatieverschillen te voorkomen worden de termen die in verband met INSPIRE gebruikt worden, geformaliseerd en gestandaardiseerd. Een volledig overzicht van deze termen vind je in het [http://inspire.ec.europa.eu/registry INSPIRE Register]. <br>
*SDIC (Spatial Data Interest Communities) - The information accessible on this area of the INSPIRE site has been provided by Spatial Data Interest Communities (SDICs) and Legally Mandated Organisation (LMOs) via the ongoing Call for Expression of Interest for INSPIRE development. Enkele Nederlandse voorbeelden: TU Delft, Kadaster, Dienst der Hydrografie (Ministerie van Defensie) en Grontmij. <br>
+
 
*LMO (Legally Mandated Organisation) - The information accessible on this area of the INSPIRE site has been provided by Spatial Data Interest Communities (SDICs) and Legally Mandated Organisation (LMOs) via the ongoing Call for Expression of Interest for INSPIRE development. In NL zijn er zes LMO’s: Geonovum, Kadaster, KNMI, Min V&amp;W (RWS), TNO Bouw en Ondergrond en TNO NITG. <br>
+
Dit register bestaat uit twee delen: de zogenaamde INSPIRE [http://inspire.ec.europa.eu/featureconcept Feature Concept Dictionary (FCD)] met termen die van belang zijn bij de voor de INSPIRE data specificaties en harmonisatie en de [http://inspire.ec.europa.eu/glossary/ INSPIRE Glossary] met hierin algemene terminologie. De laatste is van belang voor alle INSPIRE documenten. <br>
*Consultations - Each Draft Implenting Rule will be subject to stakeholder and/or public consultation, before the Commission submits the proposals for Implementing Rules to the Regulatory Committee envisaged by the Directive.<br>
+
 
*IOC – Initial Operating Capability (IOC) is defined in Article 2.1 of the draft regulation as "...the ability of a Network Service to provide full functionality without guaranteeing quality of service in conformity with the rules set out in Annex I to this Regulation or access to the service for all users through the INSPIRE geo-portal;“<br>
+
<br>
*TF – task force <br>• DT – Drafting Team Expert team uit verschillende lidstaten; stellen de Implementing Rules (invoerregels) op en adviseren het Consolidation Team. <br>CT (1) – Consolidation Team Coordineert het IR review-proces en zorgt voor consistentie tussen de verschillende Implenting Rules. <br>
+
 
*CT (2) – European Commission INSPIRE Team – de stafleden van de Europese Commissie, samengesteld uit DG Environment, Eurostat, en het JRC (joint research center). Zij coordineren het ontwikkelen van Implementing Rules.<br>
+
Hieronder staat de korte uitleg van de in de wiki gebruikte afkortingen:<br>  
*IC – Inspire Committee – commissie van vertegenwoordigers van de lidstaten. Heeft de rol om de Commission met advies (stem) over de voorgestelde Implementing Rules bij te staan. <br>TWG – Thematic Working Group specifieke teams die zich op de data-specificaties richten. Per INSPIRE thema stelt een TWG een specificatie op.<br>
+
 
*IR – Implementing Rules – invoeringsregel of verordening<br>
+
*'''[https://inspire.ec.europa.eu/sdics SDIC (Spatial Data Interest Communities)] '''- Een community rondom een interessegebied, zoals thematisch of technisch. Enkele Nederlandse voorbeelden: TU Delft, Kadaster, Dienst der Hydrografie (Ministerie van Defensie) en Grontmij. <br>  
*Comitology - The Commission is assisted in the process of adopting such rules by a regulatory committee composed of representatives of the Member States and chaired by a representative of the Commission (this is known as the Comitology procedure).<br>
+
*[https://inspire.ec.europa.eu/lmos '''LMO (Legally Mandated Organisation)'''] - Overheidsorganisaties die een mandaat hebben om rondom de bouw van het SDI een bepaalde rol te vervullen. In NL zijn zes LMO’s: Geonovum, Kadaster, KNMI, Min V&amp;W (RWS), TNO Bouw en Ondergrond en TNO NITG.<br>  
**The term "comitology" is a shorthand for the way the Commission executes the implementing powers conferred on it by the EU legislator , with the assistance of committees of representatives from the EU countries. The Commission departments submit draft implementing measures to the "comitology committees" for discussion.<br>
+
*'''Consultation''' - Consultatie, raadpleging. Voordat een (draft)&nbsp;Implenting Rule of een standaard (ISO/OGC/Nederlands Profiel etc) aangenomen wordt, wordt ze uitvoering aan alle belanghebbenden voorgelegd. Op deze manier kan er rekening gehouden worden met de belangen van 'het werkveld' en draagvlak gecreeerd worden. <br>  
**Zie ook het Comitology Register <br>
+
*'''IOC – '''Initial Operating Capability Task Force (IOC)&nbsp; - Een Task Force opgezet om de systeem-interoperabiliteit (onderling en met het EU GeoPortaal) van INSPIRE, Verantwoordelijk voor de Netswork Serivices Architectuur.<br>  
*D2.8.m.n – Notatie gebruikt voor Data Specificaties, waarbij met m het Annex-nummer wordt aangegeven en met n het volgnummer van het thema in de bijlage van de Directive is. D2.8.I.5 staat voor thema Addresses.<br>
+
*'''DT – '''Drafting Team. Expert-team uit verschillende lidstaten; stellen de ''draft Implementing Rules'' (invoerregels) op en adviseren het Consolidation Team. Zijn ook rondom een INSPIRE -thema gebaseerde teams.<br>  
*NGR – Nationaal Georegister. Het Nederands portaal dat dienst zal gaan doen als ontsluitingsportaal om de data en diensten van de Nederandse dataoproviders voor andere Europese lidstaten toegankelijk te maken. <br>
+
*'''CT (1) – '''Consolidation Team. Coordineert het IR review-proces en zorgt voor consistentie tussen de verschillende Implenting Rules. <br>  
*Bronhouder - Een bronhouder is een organisatie die verantwoordelijk is voor de registratie, het beheer en de kwaliteit van de geregistreerde gegevens. De bronhouder maakt daarbij gebruik van gegevens die uit eigen processen zijn verkregen of van gegevens die door anderen zijn verstrekt en waarvan de kwaliteit kan worden gegarandeerd (bron Martin Peersman). Hierbij de opmerking dat bij INSPIRE de nadruk meer ligt op de distributie/toegankelijk maken van bestaande gegevens. De term ‘bronhouder’ kent overigens geen juridische borging.
+
*'''CT (2) – '''European Commission INSPIRE Team. De stafleden van de Europese Commissie, samengesteld uit DG Environment, Eurostat, en het JRC (joint research center). Zij coordineren het ontwikkelen van Implementing Rules.<br>  
 +
*'''IC – '''Inspire Committee. Commissie van vertegenwoordigers van de lidstaten. Heeft de rol om de Commission met advies (stem) over de voorgestelde Implementing Rules bij te staan. Zie ook comitology.<br>  
 +
*'''TWG – '''Thematic Working Group. Specifieke teams die zich op de data-specificaties richten. Per INSPIRE thema stelt een TWG een specificatie op.<br>  
 +
*'''IR – '''Implementing Rules. Invoeringsregel; verordening.<br>  
 +
*'''Comitology <span style="font-style: italic;">/ </span>'''Comitology Procedure '''- '''Benaming van de procedure die wordt doorlopen voordat een draft IR wordt aangenomen, waarbij een commissie van vertegenwoordigers van de lidstaten de Europese Commissie 'adviseert' bij het aannemen van wetsvoorstellen.'''&nbsp; '''
 +
*'''D2.8.m.n''' – Notatie gebruikt voor Data Specificaties, waarbij met ''m'' het Annex-nummer wordt aangegeven en met ''n'' het volgnummer van het thema in de bijlage van de Directive is. D2.8.I.5 staat voor thema ''Addresses''.<br>  
 +
*'''[http://nationaalgeoregister.nl NGR] '''– Nationaal Georegister. Het Nederands portaal dat dienst zal gaan doen als ontsluitingsportaal om de data en diensten van de Nederandse dataoproviders voor andere Europese lidstaten toegankelijk te maken. <br>  
 +
*'''Bronhouder '''- Een bronhouder is een organisatie die verantwoordelijk is voor de registratie, het beheer en de kwaliteit van de geregistreerde gegevens. De term ‘bronhouder’ kent in Nederland geen juridische borging. Bij INSPIRE wordt de term niet gebruikt; INSPIRE&nbsp;spreekt van ''dataprovider''; een nauwere betekenis die alleen aangeeft welke organisatie verantwoordelijk is voor het leveren van INSPIRE&nbsp;convorme data, die een INSPIRE&nbsp;thema (deels, of helemaal)&nbsp;vullen. De nadruk ligt bij INSPIRE&nbsp;meer op de distributie en het toegankelijk maken van bestaande gegevens.&nbsp;

Latest revision as of 13:34, 18 July 2018


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


Registry.gif

Om interpretatieverschillen te voorkomen worden de termen die in verband met INSPIRE gebruikt worden, geformaliseerd en gestandaardiseerd. Een volledig overzicht van deze termen vind je in het INSPIRE Register.

Dit register bestaat uit twee delen: de zogenaamde INSPIRE Feature Concept Dictionary (FCD) met termen die van belang zijn bij de voor de INSPIRE data specificaties en harmonisatie en de INSPIRE Glossary met hierin algemene terminologie. De laatste is van belang voor alle INSPIRE documenten.


Hieronder staat de korte uitleg van de in de wiki gebruikte afkortingen:

 • SDIC (Spatial Data Interest Communities) - Een community rondom een interessegebied, zoals thematisch of technisch. Enkele Nederlandse voorbeelden: TU Delft, Kadaster, Dienst der Hydrografie (Ministerie van Defensie) en Grontmij.
 • LMO (Legally Mandated Organisation) - Overheidsorganisaties die een mandaat hebben om rondom de bouw van het SDI een bepaalde rol te vervullen. In NL zijn zes LMO’s: Geonovum, Kadaster, KNMI, Min V&W (RWS), TNO Bouw en Ondergrond en TNO NITG.
 • Consultation - Consultatie, raadpleging. Voordat een (draft) Implenting Rule of een standaard (ISO/OGC/Nederlands Profiel etc) aangenomen wordt, wordt ze uitvoering aan alle belanghebbenden voorgelegd. Op deze manier kan er rekening gehouden worden met de belangen van 'het werkveld' en draagvlak gecreeerd worden.
 • IOC – Initial Operating Capability Task Force (IOC)  - Een Task Force opgezet om de systeem-interoperabiliteit (onderling en met het EU GeoPortaal) van INSPIRE, Verantwoordelijk voor de Netswork Serivices Architectuur.
 • DT – Drafting Team. Expert-team uit verschillende lidstaten; stellen de draft Implementing Rules (invoerregels) op en adviseren het Consolidation Team. Zijn ook rondom een INSPIRE -thema gebaseerde teams.
 • CT (1) – Consolidation Team. Coordineert het IR review-proces en zorgt voor consistentie tussen de verschillende Implenting Rules.
 • CT (2) – European Commission INSPIRE Team. De stafleden van de Europese Commissie, samengesteld uit DG Environment, Eurostat, en het JRC (joint research center). Zij coordineren het ontwikkelen van Implementing Rules.
 • IC – Inspire Committee. Commissie van vertegenwoordigers van de lidstaten. Heeft de rol om de Commission met advies (stem) over de voorgestelde Implementing Rules bij te staan. Zie ook comitology.
 • TWG – Thematic Working Group. Specifieke teams die zich op de data-specificaties richten. Per INSPIRE thema stelt een TWG een specificatie op.
 • IR – Implementing Rules. Invoeringsregel; verordening.
 • Comitology / Comitology Procedure - Benaming van de procedure die wordt doorlopen voordat een draft IR wordt aangenomen, waarbij een commissie van vertegenwoordigers van de lidstaten de Europese Commissie 'adviseert' bij het aannemen van wetsvoorstellen. 
 • D2.8.m.n – Notatie gebruikt voor Data Specificaties, waarbij met m het Annex-nummer wordt aangegeven en met n het volgnummer van het thema in de bijlage van de Directive is. D2.8.I.5 staat voor thema Addresses.
 • NGR – Nationaal Georegister. Het Nederands portaal dat dienst zal gaan doen als ontsluitingsportaal om de data en diensten van de Nederandse dataoproviders voor andere Europese lidstaten toegankelijk te maken.
 • Bronhouder - Een bronhouder is een organisatie die verantwoordelijk is voor de registratie, het beheer en de kwaliteit van de geregistreerde gegevens. De term ‘bronhouder’ kent in Nederland geen juridische borging. Bij INSPIRE wordt de term niet gebruikt; INSPIRE spreekt van dataprovider; een nauwere betekenis die alleen aangeeft welke organisatie verantwoordelijk is voor het leveren van INSPIRE convorme data, die een INSPIRE thema (deels, of helemaal) vullen. De nadruk ligt bij INSPIRE meer op de distributie en het toegankelijk maken van bestaande gegevens.