Difference between revisions of "Terminologie"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with '{{TOC_aandeslagINSPIRE}} Om interpretatieverschillen te voorkomen worden de termen die in verband met INSPIRE gebruikt worden, geformaliseerd en gestandaardiseerd. Een volledig …')
 
Line 1: Line 1:
{{TOC_aandeslagINSPIRE}}
+
{{TOC_aandeslagINSPIRE}}  
  
Om interpretatieverschillen te voorkomen worden de termen die in verband met INSPIRE gebruikt worden, geformaliseerd en gestandaardiseerd. Een volledig overzicht van deze termen vind je in het [http://inspire-registry.jrc.ec.europa.eu/ INSPIRE Register]. <br>
+
Om interpretatieverschillen te voorkomen worden de termen die in verband met INSPIRE gebruikt worden, geformaliseerd en gestandaardiseerd. Een volledig overzicht van deze termen vind je in het [http://inspire-registry.jrc.ec.europa.eu/ INSPIRE Register]. <br>  
  
Dit register bestaat uit twee delen: de zogenaamde INSPRIRE Feature Concept Dictionary (IFCD) met termen die van belang zijn bij de voor de INSPIRE data specificaties en harmonisatie en de INSPIRE Glossary met hierin algemene terminologie. De laatste is van belang voor alle INSPIRE documenten. <br>
+
Dit register bestaat uit twee delen: de zogenaamde INSPRIRE Feature Concept Dictionary (IFCD) met termen die van belang zijn bij de voor de INSPIRE data specificaties en harmonisatie en de INSPIRE Glossary met hierin algemene terminologie. De laatste is van belang voor alle INSPIRE documenten. <br>  
  
Hieronder staat de korte uitleg van de in de wiki gebruikte afkortingen:<br>
+
Hieronder staat de korte uitleg van de in de wiki gebruikte afkortingen:<br>  
*SDIC (Spatial Data Interest Communities) - The information accessible on this area of the INSPIRE site has been provided by Spatial Data Interest Communities (SDICs) and Legally Mandated Organisation (LMOs) via the ongoing Call for Expression of Interest for INSPIRE development. Enkele Nederlandse voorbeelden: TU Delft, Kadaster, Dienst der Hydrografie (Ministerie van Defensie) en Grontmij. <br>
+
 
*LMO (Legally Mandated Organisation) - The information accessible on this area of the INSPIRE site has been provided by Spatial Data Interest Communities (SDICs) and Legally Mandated Organisation (LMOs) via the ongoing Call for Expression of Interest for INSPIRE development. In NL zijn er zes LMO’s: Geonovum, Kadaster, KNMI, Min V&amp;W (RWS), TNO Bouw en Ondergrond en TNO NITG. <br>
+
*SDIC (Spatial Data Interest Communities) - The information accessible on this area of the INSPIRE site has been provided by Spatial Data Interest Communities (SDICs) and Legally Mandated Organisation (LMOs) via the ongoing Call for Expression of Interest for INSPIRE development. Enkele Nederlandse voorbeelden: TU Delft, Kadaster, Dienst der Hydrografie (Ministerie van Defensie) en Grontmij. <br>  
*Consultations - Each Draft Implenting Rule will be subject to stakeholder and/or public consultation, before the Commission submits the proposals for Implementing Rules to the Regulatory Committee envisaged by the Directive.<br>
+
*LMO (Legally Mandated Organisation) - The information accessible on this area of the INSPIRE site has been provided by Spatial Data Interest Communities (SDICs) and Legally Mandated Organisation (LMOs) via the ongoing Call for Expression of Interest for INSPIRE development. In NL zijn er zes LMO’s: Geonovum, Kadaster, KNMI, Min V&amp;W (RWS), TNO Bouw en Ondergrond en TNO NITG. <br>  
*IOC – Initial Operating Capability (IOC) is defined in Article 2.1 of the draft regulation as "...the ability of a Network Service to provide full functionality without guaranteeing quality of service in conformity with the rules set out in Annex I to this Regulation or access to the service for all users through the INSPIRE geo-portal;“<br>
+
*Consultations - Each Draft Implenting Rule will be subject to stakeholder and/or public consultation, before the Commission submits the proposals for Implementing Rules to the Regulatory Committee envisaged by the Directive.<br>  
*TF – task force <br>DT – Drafting Team Expert team uit verschillende lidstaten; stellen de Implementing Rules (invoerregels) op en adviseren het Consolidation Team. <br>CT (1) – Consolidation Team Coordineert het IR review-proces en zorgt voor consistentie tussen de verschillende Implenting Rules. <br>
+
*IOC – Initial Operating Capability (IOC) is defined in Article 2.1 of the draft regulation as "...the ability of a Network Service to provide full functionality without guaranteeing quality of service in conformity with the rules set out in Annex I to this Regulation or access to the service for all users through the INSPIRE geo-portal;“<br>  
*CT (2) – European Commission INSPIRE Team – de stafleden van de Europese Commissie, samengesteld uit DG Environment, Eurostat, en het JRC (joint research center). Zij coordineren het ontwikkelen van Implementing Rules.<br>
+
*TF – task force <br>
*IC – Inspire Committee – commissie van vertegenwoordigers van de lidstaten. Heeft de rol om de Commission met advies (stem) over de voorgestelde Implementing Rules bij te staan. <br>• TWG – Thematic Working Group specifieke teams die zich op de data-specificaties richten. Per INSPIRE thema stelt een TWG een specificatie op.<br>
+
*DT – Drafting Team Expert team uit verschillende lidstaten; stellen de Implementing Rules (invoerregels) op en adviseren het Consolidation Team. <br>
*IR – Implementing Rules – invoeringsregel of verordening<br>
+
*CT (1) – Consolidation Team Coordineert het IR review-proces en zorgt voor consistentie tussen de verschillende Implenting Rules. <br>  
*Comitology - The Commission is assisted in the process of adopting such rules by a regulatory committee composed of representatives of the Member States and chaired by a representative of the Commission (this is known as the Comitology procedure).<br>
+
*CT (2) – European Commission INSPIRE Team – de stafleden van de Europese Commissie, samengesteld uit DG Environment, Eurostat, en het JRC (joint research center). Zij coordineren het ontwikkelen van Implementing Rules.<br>  
**The term "comitology" is a shorthand for the way the Commission executes the implementing powers conferred on it by the EU legislator , with the assistance of committees of representatives from the EU countries. The Commission departments submit draft implementing measures to the "comitology committees" for discussion.<br>
+
*IC – Inspire Committee – commissie van vertegenwoordigers van de lidstaten. Heeft de rol om de Commission met advies (stem) over de voorgestelde Implementing Rules bij te staan. <br>• TWG – Thematic Working Group specifieke teams die zich op de data-specificaties richten. Per INSPIRE thema stelt een TWG een specificatie op.<br>  
**Zie ook het Comitology Register <br>
+
*IR – Implementing Rules – invoeringsregel of verordening<br>  
*D2.8.m.n – Notatie gebruikt voor Data Specificaties, waarbij met m het Annex-nummer wordt aangegeven en met n het volgnummer van het thema in de bijlage van de Directive is. D2.8.I.5 staat voor thema Addresses.<br>
+
*Comitology - The Commission is assisted in the process of adopting such rules by a regulatory committee composed of representatives of the Member States and chaired by a representative of the Commission (this is known as the Comitology procedure).<br>  
*NGR – Nationaal Georegister. Het Nederands portaal dat dienst zal gaan doen als ontsluitingsportaal om de data en diensten van de Nederandse dataoproviders voor andere Europese lidstaten toegankelijk te maken. <br>
+
**The term "comitology" is a shorthand for the way the Commission executes the implementing powers conferred on it by the EU legislator , with the assistance of committees of representatives from the EU countries. The Commission departments submit draft implementing measures to the "comitology committees" for discussion.<br>  
 +
**Zie ook het Comitology Register <br>  
 +
*D2.8.m.n – Notatie gebruikt voor Data Specificaties, waarbij met m het Annex-nummer wordt aangegeven en met n het volgnummer van het thema in de bijlage van de Directive is. D2.8.I.5 staat voor thema Addresses.<br>  
 +
*NGR – Nationaal Georegister. Het Nederands portaal dat dienst zal gaan doen als ontsluitingsportaal om de data en diensten van de Nederandse dataoproviders voor andere Europese lidstaten toegankelijk te maken. <br>  
 
*Bronhouder - Een bronhouder is een organisatie die verantwoordelijk is voor de registratie, het beheer en de kwaliteit van de geregistreerde gegevens. De bronhouder maakt daarbij gebruik van gegevens die uit eigen processen zijn verkregen of van gegevens die door anderen zijn verstrekt en waarvan de kwaliteit kan worden gegarandeerd (bron Martin Peersman). Hierbij de opmerking dat bij INSPIRE de nadruk meer ligt op de distributie/toegankelijk maken van bestaande gegevens. De term ‘bronhouder’ kent overigens geen juridische borging.
 
*Bronhouder - Een bronhouder is een organisatie die verantwoordelijk is voor de registratie, het beheer en de kwaliteit van de geregistreerde gegevens. De bronhouder maakt daarbij gebruik van gegevens die uit eigen processen zijn verkregen of van gegevens die door anderen zijn verstrekt en waarvan de kwaliteit kan worden gegarandeerd (bron Martin Peersman). Hierbij de opmerking dat bij INSPIRE de nadruk meer ligt op de distributie/toegankelijk maken van bestaande gegevens. De term ‘bronhouder’ kent overigens geen juridische borging.

Revision as of 14:21, 2 June 2010


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Om interpretatieverschillen te voorkomen worden de termen die in verband met INSPIRE gebruikt worden, geformaliseerd en gestandaardiseerd. Een volledig overzicht van deze termen vind je in het INSPIRE Register.

Dit register bestaat uit twee delen: de zogenaamde INSPRIRE Feature Concept Dictionary (IFCD) met termen die van belang zijn bij de voor de INSPIRE data specificaties en harmonisatie en de INSPIRE Glossary met hierin algemene terminologie. De laatste is van belang voor alle INSPIRE documenten.

Hieronder staat de korte uitleg van de in de wiki gebruikte afkortingen:

 • SDIC (Spatial Data Interest Communities) - The information accessible on this area of the INSPIRE site has been provided by Spatial Data Interest Communities (SDICs) and Legally Mandated Organisation (LMOs) via the ongoing Call for Expression of Interest for INSPIRE development. Enkele Nederlandse voorbeelden: TU Delft, Kadaster, Dienst der Hydrografie (Ministerie van Defensie) en Grontmij.
 • LMO (Legally Mandated Organisation) - The information accessible on this area of the INSPIRE site has been provided by Spatial Data Interest Communities (SDICs) and Legally Mandated Organisation (LMOs) via the ongoing Call for Expression of Interest for INSPIRE development. In NL zijn er zes LMO’s: Geonovum, Kadaster, KNMI, Min V&W (RWS), TNO Bouw en Ondergrond en TNO NITG.
 • Consultations - Each Draft Implenting Rule will be subject to stakeholder and/or public consultation, before the Commission submits the proposals for Implementing Rules to the Regulatory Committee envisaged by the Directive.
 • IOC – Initial Operating Capability (IOC) is defined in Article 2.1 of the draft regulation as "...the ability of a Network Service to provide full functionality without guaranteeing quality of service in conformity with the rules set out in Annex I to this Regulation or access to the service for all users through the INSPIRE geo-portal;“
 • TF – task force
 • DT – Drafting Team Expert team uit verschillende lidstaten; stellen de Implementing Rules (invoerregels) op en adviseren het Consolidation Team.
 • CT (1) – Consolidation Team Coordineert het IR review-proces en zorgt voor consistentie tussen de verschillende Implenting Rules.
 • CT (2) – European Commission INSPIRE Team – de stafleden van de Europese Commissie, samengesteld uit DG Environment, Eurostat, en het JRC (joint research center). Zij coordineren het ontwikkelen van Implementing Rules.
 • IC – Inspire Committee – commissie van vertegenwoordigers van de lidstaten. Heeft de rol om de Commission met advies (stem) over de voorgestelde Implementing Rules bij te staan.
  • TWG – Thematic Working Group specifieke teams die zich op de data-specificaties richten. Per INSPIRE thema stelt een TWG een specificatie op.
 • IR – Implementing Rules – invoeringsregel of verordening
 • Comitology - The Commission is assisted in the process of adopting such rules by a regulatory committee composed of representatives of the Member States and chaired by a representative of the Commission (this is known as the Comitology procedure).
  • The term "comitology" is a shorthand for the way the Commission executes the implementing powers conferred on it by the EU legislator , with the assistance of committees of representatives from the EU countries. The Commission departments submit draft implementing measures to the "comitology committees" for discussion.
  • Zie ook het Comitology Register
 • D2.8.m.n – Notatie gebruikt voor Data Specificaties, waarbij met m het Annex-nummer wordt aangegeven en met n het volgnummer van het thema in de bijlage van de Directive is. D2.8.I.5 staat voor thema Addresses.
 • NGR – Nationaal Georegister. Het Nederands portaal dat dienst zal gaan doen als ontsluitingsportaal om de data en diensten van de Nederandse dataoproviders voor andere Europese lidstaten toegankelijk te maken.
 • Bronhouder - Een bronhouder is een organisatie die verantwoordelijk is voor de registratie, het beheer en de kwaliteit van de geregistreerde gegevens. De bronhouder maakt daarbij gebruik van gegevens die uit eigen processen zijn verkregen of van gegevens die door anderen zijn verstrekt en waarvan de kwaliteit kan worden gegarandeerd (bron Martin Peersman). Hierbij de opmerking dat bij INSPIRE de nadruk meer ligt op de distributie/toegankelijk maken van bestaande gegevens. De term ‘bronhouder’ kent overigens geen juridische borging.