Difference between revisions of "Terminologie"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
{{TOC_aandeslagINSPIRE}}  
 
{{TOC_aandeslagINSPIRE}}  
  
[[Image:Registry.gif|left|link=http://inspire-registry.jrc.ec.europa.eu/]]  
+
[[Image:Registry.gif|left]]  
  
 
Om interpretatieverschillen te voorkomen worden de termen die in verband met INSPIRE gebruikt worden, geformaliseerd en gestandaardiseerd. Een volledig overzicht van deze termen vind je in het [http://inspire-registry.jrc.ec.europa.eu/ INSPIRE Register]. <br>  
 
Om interpretatieverschillen te voorkomen worden de termen die in verband met INSPIRE gebruikt worden, geformaliseerd en gestandaardiseerd. Een volledig overzicht van deze termen vind je in het [http://inspire-registry.jrc.ec.europa.eu/ INSPIRE Register]. <br>  
Line 21: Line 21:
 
*'''TWG – Thematic Working Group''' specifieke teams die zich op de data-specificaties richten. Per INSPIRE thema stelt een TWG een specificatie op.<br>  
 
*'''TWG – Thematic Working Group''' specifieke teams die zich op de data-specificaties richten. Per INSPIRE thema stelt een TWG een specificatie op.<br>  
 
*'''IR – Implementing Rules''' – invoeringsregel of verordening<br>  
 
*'''IR – Implementing Rules''' – invoeringsregel of verordening<br>  
*'''Comitology' ''/''''''''Comitology Procedure'''- Benaming van de procedure die wordt doorlopen voordat een draft IR wordt aangenomen, waarbij een commissie van vertegenwoordigers van de lidstaten de Europese Commissie 'adviseert' bij het aannemen van wetsvoorstellen.&nbsp; '''  
+
*'''Comitology' ''/''''''''Comitology Procedure'''- '''Benaming van de procedure die wordt doorlopen voordat een draft IR wordt aangenomen, waarbij een commissie van vertegenwoordigers van de lidstaten de Europese Commissie 'adviseert' bij het aannemen van wetsvoorstellen.'''&nbsp; '''  
 
*'''D2.8.m.n''' – Notatie gebruikt voor Data Specificaties, waarbij met ''m'' het Annex-nummer wordt aangegeven en met ''n'' het volgnummer van het thema in de bijlage van de Directive is. D2.8.I.5 staat voor thema ''Addresses''.<br>  
 
*'''D2.8.m.n''' – Notatie gebruikt voor Data Specificaties, waarbij met ''m'' het Annex-nummer wordt aangegeven en met ''n'' het volgnummer van het thema in de bijlage van de Directive is. D2.8.I.5 staat voor thema ''Addresses''.<br>  
 
*'''[http://nationaalgeoregister.nl NGR] '''– Nationaal Georegister. Het Nederands portaal dat dienst zal gaan doen als ontsluitingsportaal om de data en diensten van de Nederandse dataoproviders voor andere Europese lidstaten toegankelijk te maken. <br>  
 
*'''[http://nationaalgeoregister.nl NGR] '''– Nationaal Georegister. Het Nederands portaal dat dienst zal gaan doen als ontsluitingsportaal om de data en diensten van de Nederandse dataoproviders voor andere Europese lidstaten toegankelijk te maken. <br>  
 
*'''Bronhouder '''- Een bronhouder is een organisatie die verantwoordelijk is voor de registratie, het beheer en de kwaliteit van de geregistreerde gegevens. De term ‘bronhouder’ kent in Nederland geen juridische borging. Bij INSPIRE wordt de term niet gebruikt; INSPIRE&nbsp;spreekt van ''dataprovider''; een nauwere betekenis die alleen aangeeft welke organisatie verantwoordelijk is voor het leveren van INSPIRE&nbsp;convorme data, die een INSPIRE&nbsp;thema (deels, of helemaal)&nbsp;vullen. De nadruk ligt bij INSPIRE&nbsp;meer op de distributie en het toegankelijk maken van bestaande gegevens.&nbsp;
 
*'''Bronhouder '''- Een bronhouder is een organisatie die verantwoordelijk is voor de registratie, het beheer en de kwaliteit van de geregistreerde gegevens. De term ‘bronhouder’ kent in Nederland geen juridische borging. Bij INSPIRE wordt de term niet gebruikt; INSPIRE&nbsp;spreekt van ''dataprovider''; een nauwere betekenis die alleen aangeeft welke organisatie verantwoordelijk is voor het leveren van INSPIRE&nbsp;convorme data, die een INSPIRE&nbsp;thema (deels, of helemaal)&nbsp;vullen. De nadruk ligt bij INSPIRE&nbsp;meer op de distributie en het toegankelijk maken van bestaande gegevens.&nbsp;

Revision as of 19:53, 20 June 2010


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Registry.gif

Om interpretatieverschillen te voorkomen worden de termen die in verband met INSPIRE gebruikt worden, geformaliseerd en gestandaardiseerd. Een volledig overzicht van deze termen vind je in het INSPIRE Register.

Dit register bestaat uit twee delen: de zogenaamde INSPIRE Feature Concept Dictionary (FCD) met termen die van belang zijn bij de voor de INSPIRE data specificaties en harmonisatie en de INSPIRE Glossary met hierin algemene terminologie. De laatste is van belang voor alle INSPIRE documenten.


Hieronder staat de korte uitleg van de in de wiki gebruikte afkortingen:

 • SDIC (Spatial Data Interest Communities) - Een community rondom een interessegebied, zoals thematisch of technisch. Enkele Nederlandse voorbeelden: TU Delft, Kadaster, Dienst der Hydrografie (Ministerie van Defensie) en Grontmij.
 • LMO (Legally Mandated Organisation) - Overheidsorganisaties die een mandaat hebben om rondom de bouw van het SDI een bepaalde rol te vervullen. In NL zijn zes LMO’s: Geonovum, Kadaster, KNMI, Min V&W (RWS), TNO Bouw en Ondergrond en TNO NITG.
 • Consultation - Consultatie, raadpleging. Voordat een (draft) Implenting Rule of een standaard (ISO/OGC/Nederlands Profiel etc) aangenomen wordt, wordt ze uitvoering aan alle belanghebbenden voorgelegd. Op deze manier kan er rekening gehouden worden met de belangen van 'het werkveld' en draagvlak gecreeerd worden.
 • IOC – Initial Operating Capability Task Force (IOC)  - Een Task Force opgezet om de systeem-interoperabiliteit (onderling en met het EU GeoPortaal) van INSPIRE, Verantwoordelijk voor de Netswork Serivices Architectuur.
 • DT – Drafting Team Expert-team uit verschillende lidstaten; stellen de draft Implementing Rules (invoerregels) op en adviseren het Consolidation Team. Zijn ook rondom een INSPIRE -thema gebaseerde teams.
 • CT (1) – Consolidation Team Coordineert het IR review-proces en zorgt voor consistentie tussen de verschillende Implenting Rules.
 • CT (2) – European Commission INSPIRE Team – de stafleden van de Europese Commissie, samengesteld uit DG Environment, Eurostat, en het JRC (joint research center). Zij coordineren het ontwikkelen van Implementing Rules.
 • IC – Inspire Committee – commissie van vertegenwoordigers van de lidstaten. Heeft de rol om de Commission met advies (stem) over de voorgestelde Implementing Rules bij te staan. Zie ook comitology.
 • TWG – Thematic Working Group specifieke teams die zich op de data-specificaties richten. Per INSPIRE thema stelt een TWG een specificatie op.
 • IR – Implementing Rules – invoeringsregel of verordening
 • Comitology' /'''Comitology Procedure- Benaming van de procedure die wordt doorlopen voordat een draft IR wordt aangenomen, waarbij een commissie van vertegenwoordigers van de lidstaten de Europese Commissie 'adviseert' bij het aannemen van wetsvoorstellen. 
 • D2.8.m.n – Notatie gebruikt voor Data Specificaties, waarbij met m het Annex-nummer wordt aangegeven en met n het volgnummer van het thema in de bijlage van de Directive is. D2.8.I.5 staat voor thema Addresses.
 • NGR – Nationaal Georegister. Het Nederands portaal dat dienst zal gaan doen als ontsluitingsportaal om de data en diensten van de Nederandse dataoproviders voor andere Europese lidstaten toegankelijk te maken.
 • Bronhouder - Een bronhouder is een organisatie die verantwoordelijk is voor de registratie, het beheer en de kwaliteit van de geregistreerde gegevens. De term ‘bronhouder’ kent in Nederland geen juridische borging. Bij INSPIRE wordt de term niet gebruikt; INSPIRE spreekt van dataprovider; een nauwere betekenis die alleen aangeeft welke organisatie verantwoordelijk is voor het leveren van INSPIRE convorme data, die een INSPIRE thema (deels, of helemaal) vullen. De nadruk ligt bij INSPIRE meer op de distributie en het toegankelijk maken van bestaande gegevens.