Thematic Clusters

From Geonovum Wiki
(Redirected from Thematic Working Groups)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Thematic Clusters

Voor specifieke informatie per INSPIRE thema is het INSPIRE Thematic Clusters platform opgericht. Het is een online platform waarop ervaringen en best practices gedeeld worden, maar waar ook vragen en issues aangemeld kunnen worden. Het doel van het platform is om lidstaten te ondersteunen met de implementatie van INSPIRE.

Het Thematic Clusters Platform is de opvolger van het INSPIRE Forum.

Indeling

Elk Thematic Cluster omvat meerdere INSPIRE thema's en wordt beheerd door een Facilitator. Om deel te nemen aan discussies, dien je je eenmalig te registreren.
Momenteel zijn de volgende thematic clusters actief:

Clusternaam INSPIRE Thema's
Statistical Cluster Statistical Units, Population Distribution, Human Health and Safety Statistical Units, Population Distribution, Human Health and Safety
Marine and Atmosphere Oceanographic Geographical Features, Sea Regions, Atmospheric Conditions and Meteorological Geographical Features
Earth Science Geology, Soil, Natural Risk Zones, Mineral resources, Energy resources
Land Cover and Land Use Land Use, Land Cover
Elevation, Orthoimagery, Reference Systems and Geographical Grids Elevation, Orthoimagery, Coordinate Reference Systems, Geographical Grid
Environmental Monitoring and Observations Environmental Monitoring Facilities, Observations and Measurements
Biodiversity and Management Areas Protected Sites, Area Management/Restriction/Regulation Zones and Reporting Units, Habitats and Biotopes, Species Distribution, Bio-geographical Regions
Facilities, Utilities and Public Services Facilities, Utilities and Public Services
Topographic and Cadastral Reference Data Hydrography, Geographical Names, Administrative Units, Cadastral Parcels, Addresses, Buildings, Transport Networks