Tilestiching

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search

 Bij tiling wordt een kaart opgesplitst in kleine plaatjes (tiles). Voor weergave moeten die plaatjes weer naast en onder elkaar worden gezet om een volledig (schermvullend) kaartbeeld te tonen.

Diverse software ondersteunt direct één of meerdere tiling protocollen, en kan zelf de plaatjes correct aan elkaar geplakt tonen.

WMS op basis van tiles

Sommige desktop GIS software ondersteunt wel het OGC WMS protocol, maar niet de tiling protocollen. Er bestaan diverse tools om van een getilede kaartlaag weer een WMS te maken. Of dit nuttig is hangt van diverse factoren af:

  • Is er een WMS op basis waarvan de tiles gegenereerd zijn? Zo ja, dan is het logischer die WMS te gebruiken, in plaats van de tiles weer om te zetten in een WMS.
  • Als het genereren van een plaatje via de WMS erg duur is (vele seconden duurt), kan overwogen worden of een nieuwe WMS op basis van de tiles een optie is.
  • Als de originele WMS niet gebruikt kan worden om technische of juridische redenen, kan overwogen worden of een nieuwe WMS op basis van de tiles een optie is.
  • Een WMS kan een kaart op elke schaal weergeven.
  • Een WMS kan kaarten vaak in velerlei projecties weergeven.
  • Een getilede kaartlaag kan alleen op discrete schalen worden weergegeven.
  • Een getilede kaartlaag is maar in één of enkele projecties beschikbaar.
  • Bij het omzetten van een getilede kaartlaag naar een WMS moet de software tussenliggende kaartschalen kunnen tonen door de tiles te schalen. Dit is een relatief dure (CPU belastende) handeling. Om die reden is een WMS op basis van een getilede kaartlaag niet heel snel.
  • Software zou eventueel ook de projectie kunnen aanpassen, maar ook dit vereist image-manipulatie en rekenkracht.
  • Ervaring is dat een WMS op basis van originele rasterdata sneller is dan een WMS op basis van tiles (in wezen ook een vorm van rasterdata).


Tools om van tiles een WMS te maken

GDAL WMS driver - Open Source library. Kan gebruikt worden in UMN Mapserver

MapProxy - Open Source applicatie, Python

Alternatieve oplossingen

ArcBruTile - een add-on voor ArcGIS om getilede kaartlagen te tonen.