Tiling software

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search

 Tiling software kan onderverdeeld worden in twee categorien:

  1. Client software voor het consumeren van tiles
  2. Server software voor het serveren van tiles

Voor beide categorien is een overzicht gemaakt van de beschikbare software. Voor elke component wordt aangegeven of de betreffende component het cachen van tiles ondersteunt en zo ja, welke formaten ondersteund worden. De overzichten zijn in eerste instantie gevuld aan de hand van:

  • de ervaringen van de leden van de werkgroep tiling;
  • de web sites van de verschillende producten.

Er zijn geen tests uitgevoerd en aanvullingen (bij voorkeur door leveranciers of de community) zijn nodig.