Uitgangspunten aanmerking

From Geonovum Wiki
Revision as of 15:27, 27 November 2012 by Yverdonk (talk | contribs) (Created page with '{{TOC_aandeslagINSPIRE}} '''Leveren van data: het basis, knooppunt en collectief model'''<br>Het ministerie van VROM wil op een verantwoorde en tegelijkertijd pragmatische wijz…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Leveren van data: het basis, knooppunt en collectief model
Het ministerie van VROM wil op een verantwoorde en tegelijkertijd pragmatische wijze INSPIRE invoeren in Nederland. Voor de meeste INSPIRE-thema’s geldt dat Nederland beschikt over meerdere datasets, van verschillende bronhouders. Het aanwijzen van één of een beperkt aantal datasets per thema is een praktische manier om de kosten en de baten voor de invoering van INSPIRE in balans te houden.


Ter ondersteuning van dit proces zijn drie modellen gehanteerd:

  • Basismodel – In het basismodel wordt voor elk geo-object (feature type) in een INSPIRE-thema één Nederlandse dataset die ook maar bij één dataprovider zit, aangemerkt als zijnde de INSPIRE-dataset. Een dataset kan voor meerdere geo-objecten aangemerkt worden als de INSPIRE-dataset.

Basis model.jpg


  • Knooppuntmodel – Het knooppuntmodel is een aanvulling op het basismodel. Bij dit model worden voor een bepaald INSPIRE-thema de aangewezen datasets van meerdere bronhouders samengevoegd tot één referentiedataset. Bovendien wordt per INSPIRE-thema een hoofdbronhouder aangewezen. Deze organisatie verzamelt de benodigde gegevens van de andere bronhouders en verwerkt deze tot de referentiedataset voor het INSPIRE-thema. De hoofdbronhouder is verantwoordelijk voor het betreffende INSPIRE-thema.

Knooppunt model.jpg


  • Collectieve model – Alle datasets die vallen onder de 34 thema’s en voldoen aan de INSPIRE-dataspecificaties vallen in het collectief model onder INSPIRE. Dit betekent dat voor één INSPIRE geo-object meerdere Nederlandse datasets beschikbaar komen en door meerdere organisaties worden aangeleverd.

Collectief model.jpg


Op basis van concensus is het basismodel gekozen om de dataproviders voor INSPIRE te benoemen, waarbij per thema de dataproviders de mogelijkheid wordt gegeven om tot een knooppuntmodel te komen. Dit heeft geresulteerd in een beperkte lijst van datasets en dataproviders die voor annex I gegevens voor INSPIRE gaan leveren.


Titel Document Van Opmerking
Nederlandse Dataproviders – uitwerking nav consultatierondes met Nederlandse dataproviders_v1.0
Geonovum Versie 1.1. Op te vragen via Geonovum