Uitgangspunten richtlijn

From Geonovum Wiki
Revision as of 14:32, 18 June 2010 by Thijsbrentjens (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

 De Nederlandse richtlijn voor tiling is opgesteld uitgaand van de volgende zaken:

  1. het protocol dient gebaseerd te zijn op een open standaard;
  2. het tiling schema is voor gebruik in Nederlandse toepassingen, geldig voor het Nederlands grondgebied inclusief het Nederlands Continentaal Plat (NCP), exclusief overzeese gebiedsdelen;
  3. het tiling schema dient met / in zo veel mogelijk tiling protocollen gebruikt te kunnen worden. Deze richtlijn kiest al wel voor het WMTS protocol. Op het moment van opstellen is WMTS door OGC geaccepteerd. Er zijn echter nog weinig implementaties van in software. Om aan te sluiten bij reeds bestaande software en toepassingen is ervoor gekozen om binnen het tiling schema zo min mogelijk keuzes te maken die het schema tot één protocol beperken;
  4. het tiling schema is niet gebonden aan een specifiek product of specifieke software.