Valideren Metadata Services

From Geonovum Wiki
Revision as of 14:48, 20 June 2010 by Aschijf (talk | contribs) (Created page with '{{TOC_aandeslagINSPIRE}} Geonovum biedt [http://www.geonovum.nl/diensten/valideren validatie-diensten] aan die de services van de data-providers kunnen testen op 'INSPIRE …')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Geonovum biedt validatie-diensten aan die de services van de data-providers kunnen testen op 'INSPIRE conformiteit'.

Op dit moment zijn er een drietal services die in verband met INSPIRE relevant zijn. In deze processtap is alleen het valideren van de metadata voor services relevant. De andere validatie-diensten komen in de andere, daarvoor relevante, wiki-pagina's aan bod. In de loop van de zomer zullen er via Geonovum steeds meer validatie-diensten ter beschikking gesteld worden. Deze kunnen dan ook bij andere processtappen die in deze INSPIRE wiki aan bod zijn gekomen, gebruikt worden.


  • Services versie 1.1
  • Copy-paste het capabilites document in zijn geheel in het daarvoor bedoelde window; valideer vervolgens.


Let op dat je uit het drop-down menu de juiste validatie service kiest (Services versie 1.2) om de metadata van de service te controleren.

Na de validatie krijg je een overzicht te zien van geldige en ongeldige elementen.


voor en na validatie
validatie-scherm
   
response scherm
Validator 1.2.JPG

Validator 1.2 response.JPG