Difference between revisions of "Valideren Services"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
 
Line 9: Line 9:
 
''Validatietools zijn nooit feilloos. Er kunnen bugs in zitten en de tools kunnen achterlopen op de ontwikkeling van Technical Guidelines. Ook kunnen twee tools (bijvoorbeeld die van Geonovum en de Europese validator) op hetzelfde onderdeel testen en toch een andere uitkomst geven. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat bij de ontwikkeling van validatietools bepaalde afwegingen gemaakt worden, bijvoorbeeld hoe er getest wordt. Het is het belangrijk te realiseren dat validatietools voornamelijk technisch valideren (bijvoorbeeld, er is een identifier). Of iets fout is ingevuld (bijvoorbeeld, de identifier verwijst niet naar de juiste dataset) kan niet altijd ondervangen worden. Daarnaast zijn niet alle vereisten door middel van geautomatiseerde processen te testen. Vanzelfsprekend doen wij ons best om de tooling zo snel mogelijk in lijn te krijgen met de laatste inzichten rond het implementeren van de Inspire regelgeving en zo veel mogelijk vereisten geautomatiseerd te testen. Toch raden we u aan om ook zelf kritisch naar uw gepubliceerde data en services te kijken, bijvoorbeeld door te controleren of deze goed vindbaar en te bekijken en te downloaden zijn in de [http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/thematicviewer/Home.action  Thematic Viewer].''
 
''Validatietools zijn nooit feilloos. Er kunnen bugs in zitten en de tools kunnen achterlopen op de ontwikkeling van Technical Guidelines. Ook kunnen twee tools (bijvoorbeeld die van Geonovum en de Europese validator) op hetzelfde onderdeel testen en toch een andere uitkomst geven. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat bij de ontwikkeling van validatietools bepaalde afwegingen gemaakt worden, bijvoorbeeld hoe er getest wordt. Het is het belangrijk te realiseren dat validatietools voornamelijk technisch valideren (bijvoorbeeld, er is een identifier). Of iets fout is ingevuld (bijvoorbeeld, de identifier verwijst niet naar de juiste dataset) kan niet altijd ondervangen worden. Daarnaast zijn niet alle vereisten door middel van geautomatiseerde processen te testen. Vanzelfsprekend doen wij ons best om de tooling zo snel mogelijk in lijn te krijgen met de laatste inzichten rond het implementeren van de Inspire regelgeving en zo veel mogelijk vereisten geautomatiseerd te testen. Toch raden we u aan om ook zelf kritisch naar uw gepubliceerde data en services te kijken, bijvoorbeeld door te controleren of deze goed vindbaar en te bekijken en te downloaden zijn in de [http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/thematicviewer/Home.action  Thematic Viewer].''
  
 
+
Op [https://wiki.geonovum.nl/index.php?title=Validatie deze wiki pagina] staat algemene informatie over de INSPIRE validators en staan verwijzingen naar de Europese validators. Hieronder volgt informatie over gebruik van de desktop versie van het ETF.
  
 
== Desktop validator ETF  ==
 
== Desktop validator ETF  ==

Latest revision as of 15:30, 7 November 2019


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


Het valideren van de services helpt bij het ontwikkelen van INSPIRE conforme services.

Geonovum biedt validatie diensten aan die de services van de dataproviders kunnen testen op 'INSPIRE conformiteit'. INSPIRE validators zijn bedoeld als hulpmiddelen om fouten in de toepassing van standaarden te verminderen.

Validatietools zijn nooit feilloos. Er kunnen bugs in zitten en de tools kunnen achterlopen op de ontwikkeling van Technical Guidelines. Ook kunnen twee tools (bijvoorbeeld die van Geonovum en de Europese validator) op hetzelfde onderdeel testen en toch een andere uitkomst geven. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat bij de ontwikkeling van validatietools bepaalde afwegingen gemaakt worden, bijvoorbeeld hoe er getest wordt. Het is het belangrijk te realiseren dat validatietools voornamelijk technisch valideren (bijvoorbeeld, er is een identifier). Of iets fout is ingevuld (bijvoorbeeld, de identifier verwijst niet naar de juiste dataset) kan niet altijd ondervangen worden. Daarnaast zijn niet alle vereisten door middel van geautomatiseerde processen te testen. Vanzelfsprekend doen wij ons best om de tooling zo snel mogelijk in lijn te krijgen met de laatste inzichten rond het implementeren van de Inspire regelgeving en zo veel mogelijk vereisten geautomatiseerd te testen. Toch raden we u aan om ook zelf kritisch naar uw gepubliceerde data en services te kijken, bijvoorbeeld door te controleren of deze goed vindbaar en te bekijken en te downloaden zijn in de Thematic Viewer.

Op deze wiki pagina staat algemene informatie over de INSPIRE validators en staan verwijzingen naar de Europese validators. Hieronder volgt informatie over gebruik van de desktop versie van het ETF.

Desktop validator ETF

Voor het testen van View Services en Download Services tegen de eisen uit de Technical Guidance is de ETF-tooling beschikbaar, die te downloaden is via de website: INSPIRE view en download

Met de ETF-tooling kan getest worden op:

  1. View Services als WMS implementatie
  2. View Services als WMTS implementatie
  3. Download Services als Atom feeds implementatie
  4. Download Services als WFS implementatie

Voor gebruik van het ETF is een handleiding beschikbaar, tevens te downloaden van INSPIRE view en download

Deze versie van het ETF is bedoeld om lokaal te installeren. Dit is nuttig om vroegtijdig, bijvoorbeeld voordat een service publiek beschikbaar is, een service te testen op de INSPIRE eisen. Ook voor het inbouwen in een geautomatiseerd test proces is de desktop validator te gebruiken.

Online validator

Geonovum biedt ook een online validator voor INSPIRE services aan op http://validatie.geostandaarden.nl/. Dit is een online versie van het ETF. Deze validator gebruikt daarmee dezelfde testregels als de desktop validator van het ETF

Voorkomende foutmeldingen en tips voor oplossingen

Bepaalde foutmeldingen in de validator vragen nadere toelichting.

View Services

Test: datasetIdFromServiceMetadataPresent Wanneer de test datasetIdFromServiceMetadataPresent faalt, betekent het dat de verwijzingen tussen Capabilities, service metadata en dataset metadata niet kloppen. In dit geval zijn een of meerdere dataset identifiers die in de service metadata staan, niet genoemd in de Capabilities bij MetadataURLs. In de elementen "srv:operatesOn" van de service metadata zijn de URls opgenomen naar dataset metadata documenten. Die dataset metadata documenten moeten ok in de Capabilities genoemd worden bij MetadataURLs van Layers. Als deze test faalt is de service metadata niet in lijn met de service (Capabilities) zelf. In de meeste gevallen moet de service metadata aangepast worden (ervan uitgaand dat de MetadataURLs in de Capabilities de juiste zijn). Achtergronden: Koppeling data en Services via metadata

Versies van het ETF

Het ETF wordt bijgewerkt voor nieuwe versies van de Technical Guidance documenten, verbeteringen en oplossen van bugs. Op http://www.geostandaarden.nl/validatie/inspire/versies/ zijn oudere versies te downloaden.

Onderstaand overzicht geeft per versie van het ETF aan welke versie van de Technical Guidance getest wordt. Dit kan helpen als een organisatie nog niet over is gegaan naar de meest recente versie van de Technical Guidance.

Let op 1: in principe vervangt de meeste recente versie van de Technical Guidance altijd al zijn voorgangers. In andere woorden: de meest recente versie is de enig geldende. In de praktijk kan men enige tijd alleen nog een oudere versie ondersteunen. Vandaar dat het handig kan zijn te weten welke ETF versie te gebruiken, voor welke TG versie.

Let op 2: Probeer altijd de meest recente versie van het ETF te gebruiken in verband met oplossingen van bugs bijvoorbeeld.

ETF versie
View Services 3.0 View Services 3.1 /3.11
Download Services 3.0
Download Services 3.1
1.2
X -
-
-
1.3
X X
X
-
1.3.1
X X
X
-
1.4
X X
-
X
1.4.1
X X
-
X
1.5
- X
-
X
1.5.1
- X
-
X