Veelvoorkomende vragen

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


De veelvoorkomende vragen zijn opgesplitst in de volgende onderdelen:


Hieronder volgt een overzicht van eerder gemelde issues die niet opgenomen zijn in de bovenstaande FAQs. Deze issues zijn eerder gemeld bij de INSPIRE Heldpesk van Geonovum en gaan over het testen met het ETF en metadata in het NGR, in relatie tot INSPIRE. Deze lijst is bedoeld om data en service providers te informeren over bekende problemen en inzicht te geven in de status. Dit laatste kan bijvoorbeeld spelen als er vragen zijn gesteld aan INSPIRE over onduidelijkheden in een specificatie.

Een overzicht van alle aan de EC gemelde issues (met de status ervan) vind je hier.


Toelichting kolommen:

  1. Ref: referentie van het issue
  2. Van toepassing op: keuze uit: Metadata dataset, Metadata service, View Service, Testen
  3. Omschrijving: van het issue met meer details over het issue
  4. Status: bijvoorbeeld: in onderzoek, afgerond, in afwachting antwoord
  5. Mogelijke oplossing: indien bekend volgt hier een omschrijving van een mogelijke oplossing
  6. Verantwoordelijk: geeft aan welke instantie in principe verantwoordelijk is voor het oplossen en/of waar momenteel de actie belegd is, in geval van openstaande vragen bijvoorbeeld.
  7. Opmerking: voor overige opmerkingen  nadere toelichting, verwijzingen naar bijvoorbeeld Wiki-pagina's enzovoorts.


Overzicht veel issues met tooling (laatst bijgewerkt op 22 juli 2013)

  Ref.

Van toepassing op

Omschrijving
Status
Mogelijke oplossing
Verantwoordelijk
Opmerking
13
Testen
Performance testen met ETF: WMS request BoundingBox te groot voor geschikte test. Voor het testen van de performance van een View Service, gaat het ETF op zoek naar WMS requests waarmee een afbeelding terugkomt met inhoud. Het ETF begint met de in de Capabilities opgegeven BoundingBox en verkleint die (deels random) totdat een goede afbeelding terugkomt. Dit kan resulteren in een te groot gebied, met te veel objecten erin.
  Afgerond


De methode in het ETF waarmee automatisch requests worden bepaald voor de performance test kan nog verbeterd worden. Of en wanneer dit kan gebeuren is nog niet duidelijk. Ondanks de verbetering kan niet in alle gevallen een goede set requests genereren. De tester dient daarom alert te zijn op de gebruikte BoundingBox parameters. Zie de Tip hiernaast.

Geonovum en Tester
Tip: Omdat het bepalen van geschikte WMS requests eigenlijk kennis vereist van de aangeboden dataset (en daarmee de inhoud van de WMS), is het moeilijk om automatisch requests op te stellen. In geval het ETF een te grote BoundingBox vindt, kan de tester de BoundingBox parameter handmatig aanpassen tot een geschikte grootte voor de WMS-laag. Dit kan in de ETF GUI. Het is handig na de handmatige aanpassing het project op te slaan onder een andere naam, zodat bij herhaling van de tests de aangepaste BoundingBox niet nogmaals ingevoerd hoeft te worden.
14
Testen
Performance testen met ETF: URL van WMS bij handmatig / extern Capabilities document. Bij performance tests in het ETF kan niet de URL (serviceEndpoint) gebruikt worden van een extern / handmatig Capabilities document.
Afgerond Gebruik bij performance tests de URL van de Capabilities die direct naar de service verwijst en niet naar een handmatig / extern Capabilities document.
Tester en Geonovum
Het gebruik van externe Capabilities documenten met handmatige aanpassingen voor INSPIRE wordt niet volledig ondersteund door het ETF voor de performance tests. Verbetering in het ETF hierop vindt mogelijk nog plaats, maar vanwegde de gegeven oplossing heeft het issue momenteel geen hoge prioriteit.
16 Metadata voor services in NGR

Validatie in NGR:

Mijn metadata valideert wel tegen de validator voor NL profiel en INSPIRE maar niet in het NGR

Afgerond In het NGR wordt de validator tegen het NL profiel aangeroepen. Voor service metadata wijken de INSPIRE vereisten af van het NL profiel voor services v1.1. op het punt van metadatataal, DCP en servicetype. Het NL profiel voor services v1.2 voldoet ook aan de huidige INSPIRE vereisten. Dit profiel is in september vastgesteld en recent beschikbaar gekomen in het NGR.

17 Metadata voor data in NGR Validatie in NGR:

Mijn metadata valideert wel tegen de validator voor NL profiel en INSPIRE maar niet in het NGR

Afgerond In het NGR wordt de validator tegen het NL profiel aangeroepen. Voor dataset metadata wijken de INSPIRE datasets v1.2,  op het punt van metadatataal. Het NL profiel voor datasets  v1.3 voldoet ook aan de huidige INSPIRE vereisten. Dit profiel is in september vastgesteld en recent beschikbaar gekomen in het NGR.

18
View Service

SLD schema verwijzing in Capabilities document:

Mijn capabilities bestand is een geldig document met daarin een verwijzing naar het SLD schema en SLD elementen zijn in het document aanwezig. Tijdens het valideren van de service door middel van de ETF tooling, treedt een een fout op die met het SLD schema te maken heeft.


Afgerond
ETF valideert tegen het INSPIRE schema en daarin is het SLD schema niet geïmporteerd en dit is de oorzaak van de fout die optreedt.

Oplossing/workaround:
Tijdelijk de schema validator assertion uitschakelen in de ETF tool. Het ETF is er tenslotte om te helpen fouten op te sporen en reduceren. Als de data/service providers al via gewone XML validatie weten dat hun Capabilities wel voldoen kunnen ze de schema validatie van het ETF (tijdelijk) uit zetten.

Tester