Verschillen Download Services 3.1 tov 3.0

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Technical Guidance Download Services versie 3.1

Nieuwe versie Technical Guidance

Op 9 augustus 2013 is versie 3.1 van de Technical Guidance voor Download Services gepubliceerd. Deze versie vervangt versie 3.0.

De volgende documenten zijn beschikbaar (via de website van het JRC):

 1. Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Download Services, version 3.1
 2. Een document met daarin de wijzigingen van 3.1 t.o.v. versie 3.0 (ter documentatie)


Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen. Voor een overzicht van alle wijzigingen, zie het document met wijzigingen van 3.1. t.o.v. 3.0 (link hierboven).

Samenvatting belangrijkste wijzigingen Download Service

Atom feed implementaties

Versie 3.1 bevat een aantal kleine wijzigingen die gevolgen hebben voor bestaande implementaties:

 1. in de te gebruiken media-types in de Atom feeds. De aanpassingen zijn klein, maar service providers dienen bestaande Atom feeds na moeten lopen op de nieuwe eisen. Het betreft:
  1. TG Requirement 6 is gewijzigd. Het media-type voor verwijzing naar de service metadata wordt: application/xml (was application/vnd.iso.1939+xml of application/vnd.ofc.csw.GetRecordByIdResponse_xml)
  2. TG Requirement 41: het media-type voor de URL naar het template voor de algemene zoekopdracht in de OpenSearch Description wordt: text/html

Op http://inspire.ec.europa.eu/media-types/ staan de toegestane media-types (bestandstypen) voor het downloaden van datasets staan.


Wijzigingen met mogelijke gevolgen voor bestaande implementaties:

 1. Uitleg over zogenaamde "hybride implementaties", waarbij een Atom service feed verwijzingen bevat naar een WFS implementatie voor het downloaden van datasets, met filter mogelijkheden. Een dergelijke invulling kan nuttig zijn als blijkt dat verplichtingen van een pre-defined dataset WFS makkelijker / beter ingevuld kunnen worden met een ATOM service feed dan WFS. Te denken valt aan de verplichtingen voor Stored Query ondersteuning of aanpassingen in de Capabilities. De beschrijvingen hiervoor staan op verschillende plekken. Onder andere in de paragrafen 4, 4.2, 5.1.3, 5.1.16 en 7.10 staan hier toelichtingen en eisen voor.


Verder komen aan bod, zonder wijzgingen op bestaande implementaties:

 1. Een nadere toelichting over hoe OpenSearch de Implementing Rules invult
 2. Voorbeeld over ondersteuning OpenSearch in browsers


WFS implementaties van Download Services

Wijzigingen met mogelijk gevolgen voor bestaande implementaties:

 1. Nadere specificatie voor StoredQuery voor downloaden hele dataset. TG Requirement 50 en 51: gebruik van twee andere paramaters, namelijk "DataSetIdCode" en "DataSetIdNamespace" (in plaats van datasetID)
 2. Een nieuwe eis (TG Requirement 52) dat er een apart WFS endpoint is per dataset (1:1 relatie tussen WFS endpoint en dataset)

Verder bevatten de hoofdstukken enkele tekstuele aanpassingen.


Quality of Services

Vergelijkbaar met View Services, is er in het nieuwe hoofdstuk 8 nader toegelicht hoe Quality of Services te testen. Onder andere met meer details over welke operaties te gebruiken.