Waar vind ik relevante informative over Network Services?

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Invulinstructie voor datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Prioritaire datasets
Metadata en Taal
Metadata-validatie
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Inrichten organisatie 1. Data harmonisatie 2. Metadata 3. Services 4. Publicatie Inspire portal 5. Validatie


Wetgeving

Op de website van INSPIRE is de wetgeving met betrekking tot Network services te vinden. Hierin staan de wettelijke eisen voor Network Services.


Wetgeving Network Services (view en discovery)
Type wetgeving
Site
Titel
Regulation
link eur-lex
Regulation on INSPIRE Network Services
Amendement voor download services en transformation services
link comitology

COMMISSION REGULATION (EU) No 1088/2010 of 23 November 2010 amending Regulation (EC) No 976/2009 as regards download services and transformation services


Technische richtlijnen

In de Technical Guidances (of Guidance Documents) zijn de technische specificaties opgesteld voor Network Services, als uitwerking van de wettelijke eisen. De Technical Guidances definieren hiermee waar een Network Service aan zal moeten voldoen.

De huidig geldende versies van de Guidance Documents van de Network Services zijn te vinden op de website van INSPIRE: https://inspire.ec.europa.eu/Technical-Guidelines2/Network-Services/41. De tabel hieronder biedt directe links naar de documenten.

Guidance Documents Network Services
Titel
versie
datum
opmerking
Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Download Services (3.1) - WFS en ATOM
3.1
09-08-2013

Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Download Services - Web Coverage Service
1.0
16-12-2016

Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Download Services - Sensor Observation Service
1.0
16-12-2016

Technical Guidance for the implementation of INSPIRE View Services (3.11)
3.11
04-04-2013

Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Discovery Services (3.1)
3.1
07-11-2011

Technical Guidance for the INSPIRE Schema Transformation Network Service
3.0
15-12-2010
Niet op wiki uitgewerktZie sectie 4 (in de inhoudsopgave aan de rechterkant van deze pagina) voor Spatial Data Services.


Er is geen definitieve beslissing i.v.m. de Rights Management layer die binnen INSPIRE gebruikt zal gaan worden voor het toepassen van toegansrestricties. Er is dus nog geen Implementing Rule die deze layer beschrijft – die wordt ook niet verwacht.


Nederlandse profielen voor WMS en WFS

Buiten de INSPIRE Implementing Rules en Guidances zijn er ook Nederlandse profielen van toepassing op de Network Services. De volgende tabel geeft een overzicht van deze profielen, hun versie en status.

Nederlandse Profielen i.r.t. Network Services
Profielen
versie
datum
opmerking
Nederlands profiel Web Map Service op ISO 19128 versie 1.1
1.1
1-5-2015
Nederlands WFS profiel 1.1 op ISO 19142 voor Web Feature Services 2.0
1.1
1-5-2015
 Informatieve documentenRaamwerk GeoStandaarden
3.0
31-03-2015