Difference between revisions of "Waar vind ik relevante informative over Network Services?"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
m
Line 3: Line 3:
 
[[Image:INSaandeslag 4.gif]] <br>  
 
[[Image:INSaandeslag 4.gif]] <br>  
  
In mei / juni 2010 is er alleen een Regulation on INSPIRE Network Serivices (19-10-2009) beschikbaar. Deze regulation alleen de discovery en view services. Tevens is er een draft amendement met betreking tot download en tranformation services. Deze draft za, nadat het de comitology procedure doorlopen heeft en goedgekeurd is, de Regulation on INSPIRE Network Serices gaan aanvullen. Dat kan als apart document, of als nieuwe versie bestaande Regulation on INSPIRE Network Services. <br>  
+
In mei / juni 2010 is er alleen een Regulation on INSPIRE Network Serivices (19-10-2009) beschikbaar. Deze regulation beschrijft alleen de discovery en view services. Tevens is er een draft amendement voor download en tranformation services. Deze draft zal nadat het de comitology procedure doorlopen heeft en goedgekeurd is, de Regulation on INSPIRE Network Serices gaan aanvullen. Dat kan als apart document, of als nieuwe versie bestaande Regulation on INSPIRE Network Services. <br>  
  
 
<br>  
 
<br>  

Revision as of 05:00, 15 July 2010


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 INSaandeslag 4.gif

In mei / juni 2010 is er alleen een Regulation on INSPIRE Network Serivices (19-10-2009) beschikbaar. Deze regulation beschrijft alleen de discovery en view services. Tevens is er een draft amendement voor download en tranformation services. Deze draft zal nadat het de comitology procedure doorlopen heeft en goedgekeurd is, de Regulation on INSPIRE Network Serices gaan aanvullen. Dat kan als apart document, of als nieuwe versie bestaande Regulation on INSPIRE Network Services.


Wetgeving Network Services (view en discovery)
Type wetgeving
Site
Titel
Regulation
link eur-lex
Regulation on INSPIRE Network Services
Amendement
link comitology

Draft COMMISSION REGULATION amending Regulation (EC) No 976/2009 as regards download services and transformation services


De Guidance Documents van de Network Services zijn nog niet volwassen: de in mei / juni aangeboden documenten zijn nog in versie 2 of versie 2.1 – aangezien versie 3 als ‘stabiel’ beschouwd kan worden, zijn hier nog inhoudelijke aanpassingen te verwachten. Zie tabel 13. Ook wordt versie 1.0 op de overzichtspagina van de website aangeboden, maar deze zijn niet in de tabel opgenomen.


Draft Guidance Documents Network Services
Titel
versie
datum
opmerking
Draft Technical Guidance for INSPIRE Coordinate Transformation Services
2.1
15-03-2010

Draft Technical Guidance Download Services (version 2.0)
2.0
25-09-2009

INSPIRE View Service Technical Guidance (Version 2.0)
2.0
28-07-2009

Technical Guidance Discovery Services (2.0)
2.0
23-07-2009

Draft Technical Guidance for INSPIRE Schema Transformation
2.0
11-06-2010
Nog niet in wiki verwerkt
Draft Implementing Rules Network Services
Titel
versie
datum
opmerking
Draft Implementing Rules for Download Services (Version 3.0)
3.0
25-09-2009

Draft Implementing Rules for INSPIRE Transformation Services (Version 3.0) 
3.0
07-09-2009

Draft Implementing Rule: Discovery Services (Version 3.0)
3.0
14-02-2009

Draft Implementing Rule: View Services (Version 3.0)
3.0
10-02-2009Van de Invoke Service is op dit moment (juni 2010) nog geen Implementing Rule of Technical Guidance document beschikbaar. Het Drafting Team Network Service is recentelijk haar werkzaamheden gestart om hier verandering in te brengen. Waarschijnlijk zal een W3C standaard ingezet worden (INSPIRE Netwerk en Portaal – Aanbevelingen voor implementatie in Nederalnd v0.3, 2010).
Er is geen definitieve beslissing i.v.m. de Rights Management layer die binnen INSPIRE gebruikt zal gaan worden voor het toepassen van toegansrestricties. Er is dus nog geen Implementing Rule die deze layer beschrijft – die wordt ook niet verwacht.

Buiten de INSPIRE Implementing Rules en Guidances zijn er ook Nederlandse profielen van toepassing op de Network Services. De volgende tabel geeft een overzicht van deze profielen, hun versie en status.


Nederlandse Profielen i.r.t. Network Services
Profielen
versie
datum
opmerking
Nederlands Profiel op de ISO 19128 WMS 1.3 (Web Mapping Service)
1.0
april 2010
vastgesteld o p15 juni 2010
Nederlands Profiel op ISO DIS 19142 WFS 2.0 (Web Feature Service)
1.0
april 2010
vastgesteld op 15 juni 2010
 Informatieve documentenRaamwerk GeoStandaarden
2.1
21-05-2010

Positiepaper Nederlands INSPIRE Portaal
0.4
08-10-2010
concept
INSPIRE Netwerk en Portaal
0.4
08-10-2010
concept
 
Let op: 

De hierboven genoemde Nederlandse Profielen voor WMS 1.3 en WFS 2.0 waren tot voor kort in consultatie. 15 juni 2010 zijn ze zonder wijzigingen vastgesteld en officieel versie 1.0. In de titel van de PDF documenten staat echter nog 'concept'.