Difference between revisions of "Waarom INSPIRE?"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
Line 6: Line 6:
  
 
Hieraan levert geo-informatie onmiskenbaar een positieve bijdrage. Beleid staat of valt immers met de beschikbaarheid en kwaliteit van de basisgegevens, ook over de grenzen van de lidstaten heen. Dit is onder andere van groot belang voor milieubeleid. Elk milieuprobleem heeft immers een duidelijke ruimtelijke en vaak grensoverschrijdende dimensie. Een groot deel (20%,110 miljoen) van de inwoners van van de Europeese Unie woont binnen 50 km van een grens.  
 
Hieraan levert geo-informatie onmiskenbaar een positieve bijdrage. Beleid staat of valt immers met de beschikbaarheid en kwaliteit van de basisgegevens, ook over de grenzen van de lidstaten heen. Dit is onder andere van groot belang voor milieubeleid. Elk milieuprobleem heeft immers een duidelijke ruimtelijke en vaak grensoverschrijdende dimensie. Een groot deel (20%,110 miljoen) van de inwoners van van de Europeese Unie woont binnen 50 km van een grens.  
 +
 +
  
 
Drie voorbeelden illustreren de behoefte om binnen de Europese Unie te komen tot een gemeenschappelijke voorziening voor geo-informatie.<br>  
 
Drie voorbeelden illustreren de behoefte om binnen de Europese Unie te komen tot een gemeenschappelijke voorziening voor geo-informatie.<br>  
  
'''Zeeniveaus''' Binnen Europa worden verschillende zeeniveaus gebruikt voor de hoogtemeting. Bij het graven van de Kanaaltunnel tussen Engeland en Frankrijk was hier geen rekening meegehouden. Het verschil in zeeniveau bleek toen beide delen van de tunnel, die vanuit beide landen werd gegraven, op elkaar aangesloten moesten worden.&nbsp;Onderstaand figuur&nbsp;toont het verschil tussen de verticale referentiesystemen in Europa.  
+
 
 +
 
 +
'''Zeeniveaus'''  
 +
 
 +
Binnen Europa worden verschillende zeeniveaus gebruikt voor de hoogtemeting. Bij het graven van de Kanaaltunnel tussen Engeland en Frankrijk was hier geen rekening meegehouden. Het verschil in zeeniveau bleek toen beide delen van de tunnel, die vanuit beide landen werd gegraven, op elkaar aangesloten moesten worden.&nbsp;Onderstaand figuur&nbsp;toont het verschil tussen de verticale referentiesystemen in Europa.  
  
 
[[Image:Verschil vertikaal europa.jpg|Verschil in verticale referentiesystemen in Europa in centimeters]]  
 
[[Image:Verschil vertikaal europa.jpg|Verschil in verticale referentiesystemen in Europa in centimeters]]  
Line 15: Line 21:
 
<br>  
 
<br>  
  
'''Rivieren''' Van alle rivierbassins in Europa loopt ongeveer 70 procent door twee of meer landen. De stijging, daling en bijvoorbeeld vervuiling van deze rivieren hebben impact op meerdere landen. Dit vraagt om een gezamenlijk beleid, dat zich niet beperkt tot de rivieren zelf maar bijvoorbeeld ook het landgebruik bij de rivieren, de beschermde gebieden en risicogebieden bij een overstroming meeneemt.  
+
'''Rivieren'''  
 +
 
 +
Van alle rivierbassins in Europa loopt ongeveer 70 procent door twee of meer landen. De stijging, daling en bijvoorbeeld vervuiling van deze rivieren hebben impact op meerdere landen. Dit vraagt om een gezamenlijk beleid, dat zich niet beperkt tot de rivieren zelf maar bijvoorbeeld ook het landgebruik bij de rivieren, de beschermde gebieden en risicogebieden bij een overstroming meeneemt.  
  
 
'''Natura 2000'''  
 
'''Natura 2000'''  

Revision as of 10:25, 15 July 2010


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


 

Waarom INSPIRE ook alweer?

Eén van de basisprincipes van de Europese Unie is de mogelijkheid van vrije beweging van mensen, goederen en diensten tussen de lidstaten. De Europese Commissie (EC) heeft de uitdaging een balans te vinden tussen de noodzaak tot harmonisatie op Europese schaal en de wens tot het behoud van de regionale identiteit.

Hieraan levert geo-informatie onmiskenbaar een positieve bijdrage. Beleid staat of valt immers met de beschikbaarheid en kwaliteit van de basisgegevens, ook over de grenzen van de lidstaten heen. Dit is onder andere van groot belang voor milieubeleid. Elk milieuprobleem heeft immers een duidelijke ruimtelijke en vaak grensoverschrijdende dimensie. Een groot deel (20%,110 miljoen) van de inwoners van van de Europeese Unie woont binnen 50 km van een grens.


Drie voorbeelden illustreren de behoefte om binnen de Europese Unie te komen tot een gemeenschappelijke voorziening voor geo-informatie.


Zeeniveaus

Binnen Europa worden verschillende zeeniveaus gebruikt voor de hoogtemeting. Bij het graven van de Kanaaltunnel tussen Engeland en Frankrijk was hier geen rekening meegehouden. Het verschil in zeeniveau bleek toen beide delen van de tunnel, die vanuit beide landen werd gegraven, op elkaar aangesloten moesten worden. Onderstaand figuur toont het verschil tussen de verticale referentiesystemen in Europa.

Verschil in verticale referentiesystemen in Europa in centimeters


Rivieren

Van alle rivierbassins in Europa loopt ongeveer 70 procent door twee of meer landen. De stijging, daling en bijvoorbeeld vervuiling van deze rivieren hebben impact op meerdere landen. Dit vraagt om een gezamenlijk beleid, dat zich niet beperkt tot de rivieren zelf maar bijvoorbeeld ook het landgebruik bij de rivieren, de beschermde gebieden en risicogebieden bij een overstroming meeneemt.

Natura 2000

De habitat van natuurlijke flora en fauna en van vogels vormen samen de Natura 2000-gebieden. Iedere lidstaat heeft deze gebieden aangewezen op basis van dezelfde Europese kaders. Echter, bij gebrek aan informatie over de landsgrenzen heen is bij de aanwijzing van deze gebieden onvoldoende afgestemd tussen de buurlidstaten.

Deze voorbeelden staan overigens niet los van elkaar. Zo zijn hoogtegegevens van belang voor rivieren en hangen de stroomgebieden van deze rivieren weer samen met de Natura 2000-gebieden. De gemeenschappelijke locatie verbindt deze thema’s met elkaar.


Use Cases en Be Inspire-d

  • In de bijlage B van data specificatie van Protected Sites worden, aan de hand van 5 user-cases, praktische toepassingen van INSPIRE uitgewerkt. Deze varieren van de zgn. 'naievely query' tot en met het downloaden van data voor expert GIS-toepassingen.
  • In de film Be Inspire-d, gemaakt in opdracht van Geonovum, komt aan bod hoe INSPIRE regionaal en lokaal beleid kan ondersteunen.