Waarom tiling

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search

 Voor steeds meer geografische (internet)toepassingen geldt dat de performance eisen belangrijker worden. Gebruikers moeten de kaart snel in beeld hebben. Wanneer kaarten steeds opnieuw en on-the-fly gegenereerd moeten worden (zoals bij WMS, Web Map Services het geval is), duurt dat vaak te lang. Als de aantallen gebruikers hoger worden, wordt het des te lastiger voldoende snel de kaart te presenteren.

Tiling biedt een oplossing voor dit probleem. Door de kaarten, zodra ze gegenereerd zijn, op te slaan op de webserver in een zogenaamde cache, kunnen ze de volgende keer sneller aangeboden worden. De map service hoeft dan namelijk niet opnieuw de kaart te genereren. Een ander voordeel van het opslaan van de kaarten, is dat het makkelijker wordt meerdere webservers in te zetten. De gegenereerde kaarten kunnen gekoipieerd worden naar een andere webserver. De capaciteit (het aantal gelijktijdige gebruikers) van de map service kan dan sneller en makkelijker vergroot worden. Met andere woorden: de map service wordt beter schaalbaar. Met tiling kan een map service dus een betere performance en hogere capaciteit bieden.


Een ander voordeel van tiling is dat bij het verschuiven (pannen) van de kaart niet een geheel nieuwe kaart hoeft te worden opgehaald, maar alleen die tiles voor het gebied dat nog niet in beeld was.


Om tiling te kunnen gebruiken, moeten een paar zaken vastgelegd worden, bijvoorbeeld:

  • de te gebruiken zoomniveaus. Stel dat dit niet gebeurt, dan moet voor elke schaal een plaatje opgeslagen worden. Dit kan resulteren in heel veel afbeeldingen op de webserver, terwijl die nauwelijks later nog gebruikt worden.
  • de afmetingen van de tiles;
  • het te gebruiken Coordinaat Referentie Stelsel (CRS), omdat on-the-fly herprojecteren een stuk lastiger is;
  • de visualisatie, omdat de getekende kaarten opgeslagen worden.

De flexibiliteit die (bijvoorbeeld) WMS biedt met het helemaal op maat kiezen van de (exacte) grenzen van het kaartbeeld, de schaal, de afmetingen, het CRS en de visualisatie van de kaart gaat dus deels verloren bij gebruik van tiling.