Difference between revisions of "Wettelijke borging"

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search
Line 3: Line 3:
 
:''[http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:108:SOM:EN:HTML Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007] establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) was published in the official Journal on the 25th April 2007. The INSPIRE Directive entered into force on the 15th May 2007.''
 
:''[http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:108:SOM:EN:HTML Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007] establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) was published in the official Journal on the 25th April 2007. The INSPIRE Directive entered into force on the 15th May 2007.''
  
<br>Sinds 15 mei 2007 is de Europese kaderrichtlijn INSPIRE formeel van kracht. Deze richtlijn leidt tot een Europese geo-informatie infrastructuur die een geïntegreerde aanpak van (oa) Europees milieubeleid mogelijk maakt. De invoering van de INSPIRE richtlijn is met een [http://wetten.overheid.nl/BWBR0026158/ implementatiewet] in de Nederlandse wet verankerd, onder auspiciën van het Ministerie van VROM. De ingangsdatum van deze implementatiewet is per Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 september 2009. Geonovum is verantwoordelijk voor de&nbsp;implementatie en infrastructuur.  
+
<br>Sinds 15 mei 2007 is de Europese kaderrichtlijn INSPIRE formeel van kracht. Deze richtlijn leidt tot een Europese geo-informatie infrastructuur die een geïntegreerde aanpak van (oa) Europees milieubeleid mogelijk maakt. De invoering van de INSPIRE richtlijn is met een [http://wetten.overheid.nl/BWBR0026158/ implementatiewet] in de Nederlandse wet verankerd, onder auspiciën van het Ministerie van VROM. De ingangsdatum van deze implementatiewet is per Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 september 2009. In opdracht van VROM&nbsp;begeleid Geonovum de invoering van INSPIRE in Nederland.
  
 
<br>De ''directive ''(richtlijn) is deel van de zogenaamde secundaire Europese wetgeving. In haar algemeenheid houdt een richtlijn een voor de lidstaten bindende resultaatverplichting in (in tegenstelling tot bijv. een resolutie), waardoor de concrete invulling en detaillering van de richtlijn gefaseerd en in overleg tussen lidstaten en de EC plaats kan vinden. Dit geeft lidstaten de mogelijkheid om de richtlijn te laten aansluiten bij de nationale juridische kader en de regelgeving tussen de lidstaten te stroomlijnen. Hiermee blijft de directive consistent met het subsidiariteitsbeginsel van de EU.  
 
<br>De ''directive ''(richtlijn) is deel van de zogenaamde secundaire Europese wetgeving. In haar algemeenheid houdt een richtlijn een voor de lidstaten bindende resultaatverplichting in (in tegenstelling tot bijv. een resolutie), waardoor de concrete invulling en detaillering van de richtlijn gefaseerd en in overleg tussen lidstaten en de EC plaats kan vinden. Dit geeft lidstaten de mogelijkheid om de richtlijn te laten aansluiten bij de nationale juridische kader en de regelgeving tussen de lidstaten te stroomlijnen. Hiermee blijft de directive consistent met het subsidiariteitsbeginsel van de EU.  

Revision as of 09:00, 13 July 2010


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) was published in the official Journal on the 25th April 2007. The INSPIRE Directive entered into force on the 15th May 2007.


Sinds 15 mei 2007 is de Europese kaderrichtlijn INSPIRE formeel van kracht. Deze richtlijn leidt tot een Europese geo-informatie infrastructuur die een geïntegreerde aanpak van (oa) Europees milieubeleid mogelijk maakt. De invoering van de INSPIRE richtlijn is met een implementatiewet in de Nederlandse wet verankerd, onder auspiciën van het Ministerie van VROM. De ingangsdatum van deze implementatiewet is per Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 september 2009. In opdracht van VROM begeleid Geonovum de invoering van INSPIRE in Nederland.


De directive (richtlijn) is deel van de zogenaamde secundaire Europese wetgeving. In haar algemeenheid houdt een richtlijn een voor de lidstaten bindende resultaatverplichting in (in tegenstelling tot bijv. een resolutie), waardoor de concrete invulling en detaillering van de richtlijn gefaseerd en in overleg tussen lidstaten en de EC plaats kan vinden. Dit geeft lidstaten de mogelijkheid om de richtlijn te laten aansluiten bij de nationale juridische kader en de regelgeving tussen de lidstaten te stroomlijnen. Hiermee blijft de directive consistent met het subsidiariteitsbeginsel van de EU.


Om ervoor te zorgen dat de directive uitvoerbaar is en de interoperabiliteit van de data en infrastructuur trans-nationaal haalbaar is, wordt de directive ondersteunt door zogenaamde Implementing Rules (invoerregels). Deze invoerregels worden als commision decisions of commission regulations aangenomen, waarmee ze voor de lidstaten een juridisch bindend kader krijgen. De invoerregels kennen 2 documenten:

  • de officiële wettelijke verankering (deze is in het Journal eur-lex op te zoeken)
  • een informativieve beschrijving van de Invoeringsregel (deze is van de INSPIRE website te downloaden)


Tabel 1: huidig juridisch kader INSPIRE (mei ’10)
Type Verankering URL / Titel Status
EU INSPIRE Directive Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) Adopted
Nederlandse Implementatiewet Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie Adopted
Commission Regulation INSPIRE Metadata Regulation
Adopted
Commission Decision Commission Decision regarding INSPIRE monitoring and reporting
Adopted
Commission Regulation Regulation on INSPIRE Network Services Adopted
Commission Regulation Regulation on INSPIRE Data and Service Sharing
Adopted
Commission Regulation implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services
Draft
Amendement amending Regulation (EC) No 976/2009 as regards download services and transformation services Draft


Let er bij het downloaden & naslaan van deze documenten op, dat het aannemen van de ondersteunende regelgeving een doorlopend proces is. Zowel draft versies van de verordeningen als (draft) amendementen worden op de website gepubliceerd. In de periode waarin de wiki geschreven is, zijn meerdere documenten nieuw op de site toegevoegd en zijn ook nieuwe versies vrijgegeven.


Uitleg van de jurische terminologie die hierboven gebruikt is, vind je op de Process and Players webpagina van het Journal eur-lex.