Wie op verschillende nivo's

From Geonovum Wiki
Jump to: navigation, search

 


Aan de slag met INSPIRE

Doelgroep
Processtappen
Deadlines
Bronnen
Over deze wiki

Aanmerking en Namespaces

Aanmerkingsregister
Namespace register

Inrichten organisatie

1. Dataharmonisatie

Documentatie dataharmonisatie
Principes dataharmonisatie
As-is versus geharmoniseerd
Prioritaire datasets (e-reporting)
Generic Conceptual Model
INSPIRE ID
Codelijsten
Portrayal
Geometrie
Data-validatie
Checklist dataharmonisatie
Control panel
Extensies
Thematic Clusters
FAQ Dataharmonisatie

2. Metadata

Metadata aanmaken
Waar moet mijn metadata aan voldoen?
Metadata en Taal
Geharmoniseerde Gebruiksvoorwaarden
Invulinstructie voor datasets
Prioritaire datasets
Voorbeeld XML voor INSPIRE dataset metadata
Metadata-validatie
FAQ Metadata

3a. Network Services

Informatie Network Services
Vereisten Services
Quality of Services
Rights Management Layer
Agree operation
RM en GeoGedeeld
View service maken
Recente wijzigingen specificaties
INSPIRE vereisten opnemen in een Capabilities document
Category Layers
Meertaligheid in een Capabilities document
Voorbeeld XML voor Capabilities
Portrayal
FAQ View Services
Download service maken
Recente wijzigingen specificaties Download Services
Download Service via Atom feed
Automatisch genereren van OpenSearch description
Download Service Pre-defined Datasets via WFS
Download Service Direct Access via WFS
Download service via WCS
Download service via SOS
FAQ Download Services
Metadata Services
Scenario's voor het aanmaken van service metadata
Invulinstructie voor services
Voorbeeld XML voor INSPIRE service metadata
Valideren Metadata Services
Valideren Services

3b. Spatial Data Services

Wat is een Spatial Data Service
Categorieën van Spatial Data Service
Bepalen categorie Spatial Data Service
Invocable Spatial Data Service
Interoperable Spatial Data Service
Harmonised Spatial Data Service
Metadata templates voor Spatial Data Service

4. Publiceren

Publiceren Inspire aanduiding

5. Validatie

6. INSPIRE vervolg

Monitoring en Rapportage

Veelvoorkomende vragen

FAQ Metadata
FAQ View Services
FAQ Download Services
FAQ Data Harmonisatie

Extra informatie

Terminologie
Normatief Kader TC 211
UML notatie


 


INSaandeslag 1.gif

Waar moet een dataprovider in algemene zin aan denken voordat ze data voor de INSPIRE richtlijn gaat harmoniseren en ontsluiten?

1. Opstellen van een team van medewerkers die INSPIRE gerelateerde verantwoordelijkheden gaan uitvoeren (met buiten waaronder bv stuurgroep, projectleiders, jurist)
  • Neem in acht dat niet per se alle kennis binnen de organisatie hoeft te liggen. Ook kan het wenselijk zijn om om andere redenen een deelproces uit te besteden;
  • Uitbesteding kan voor beheer (4) gevolgen hebben;
2. Nagaan van de verschillende rollen van de organistatie ten opzichte dataset die een rol voor INSPIRE gaat vervullen.
  • De rollen kunnen bij meerdere personen liggen, maar vaak zullen verschillende rollen bij één persoon liggen
3. De verschillende processtappen die in de wiki beschreven worden, kunnen onder de verantwoordelijkheid van verschillende functieprofilelen vallen. Dat is afhankelijk van de dataprovider.
  • Ga na of er delen van het proces wegens kennis of tijd uitbesteed moeten worden;
  • Verschillende functieprofielen kunnen op hun beurt weer bij één persoon liggen;
4. Beheer. INSPIRE is niet een eenmalig, maar juist een doorlopend proces.Wanneer de processtappen doorlopen zijn en de dataprovider ‘conform INSPIRE’ opereert, is het zaak dat de ‘processtappen in de lijn gezet worden en activiteiten dat alle processtappen in beheer genomen worden.
  • Dit hoeven niet dezelfde personen zijn die de eerste keer deze processtappen doorlopen hebben;


Tabel 3 Rollen en verantwoordelijkheden ten opzichte van datasets
Rol Beschrijving
Eigenaar Partij die eigenaar is van de data
Beheerder Partij die verantwoordelijkheid heeft geaccepteerd en zorg draagt voor het beheer van de data
Distributeur Partij die de data verstrekt
Maker/bewerker Partij die de data heeft gecreëerd/bewerkt (zorgt voor de wijzigingen)
Contactpunt Partij waarmee contact kan worden opgenomen voor het vergaren van kennis of verstrekking van de data
Auteur Partij die auteur is van de data

Bron: 20100315 Rapport Nederlandse INSPIRE-data – dataspecs v1.1.doc